Výsledky výberových konaní

SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje prostredníctvom nezávislých komisií zložených z odborníkov - zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd.

Výberové konania na akademický rok 2022/2023

Výberové konania na akademický rok 2021/2022

Výberové konania na akademický rok 2020/2021

Výberové konania na akademický rok 2019/2020

Výberové konania na akademický rok 2018/2019

Výberové konania na akademický rok 2017/2018

Výberové konania na akademický rok 2016/2017

Výberové konania na akademický rok 2015/2016

Výberové konania na akademický rok 2014/2015

Výberové konania na akademický rok 2013/2014 a leto 2013

Výberové konania na akademický rok 2012/2013 a leto 2012

Výberové konania na akademický rok 2011/2012