BULHARSKO

Dňa 28. februára 2012 zasadala výberová komisia pre štipendium na letný jazykový kurz do Bulharska a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:

Počet uchádzačov: 8

Odporučení uchádzači:

Jazykový kurz:

  • Rastislav Csapák; PU Prešov; Filozofická fakulta; odbor: slavistika; študent; ročník: 1.; 2. stupeň 
  • Ľudovít Halmo; UK Bratislava; FSES; odbor: verejná politika;  študent; ročník: 2.; 2. stupeň
  • Martin Ivanko; PU Prešov; Filozofická fakulta; odbor: slavistika;  študent; ročník: 1.; 2. stupeň
  • Romana Rýdza; UK Bratislava; Filozofická fakulta; odbor: rumunský jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra; študent; ročník 1.; 1. stupeň
  • Katarína Ščepková; UK Bratislava; Filozofická fakulta; odbor: bulharský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra; ročník 1.; 1. stupeň

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.