ČÍNA

 

Výberová komisia zasadala dňa 2. marca 2012 a na základe predložených materiálov odporučila:

Počet uchádzačov na ročný študijný pobyt:  16


 

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Ročník/stupeň štúdia

Radoslava

Bolerázska

Univerzita Palackého v Olomouci 

Filozofická fakulta

Nemecká filológia - Čínska filológia

2. ročník/ 1. stupeň

Boris

Frešo

Masarykova univerzita v Brne

Filozofická fakulta

Kultúrne štúdia Číny

2. ročník/ 1. stupeň

Dana

Holzerova

Univerzita Palackého v Olomouci 

Filozofická fakulta

Čínska filológia – Poľská filológia

absolvent VŠ 1. stupňa

Barbora

Horniaková

Masarykova univerzita v Brne

Filozofická fakulta

Kultúrne štúdiá Číny

2. ročník/ 1. stupeň

Ivana

Chandogová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

3. ročník/ 1. stupeň

Kristína

Janotová, Mgr.

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. ročník/3. stupeň

Michal

Križan

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

3. ročník/ 1. stupeň

Hana

Kucharovičová, Mgr.

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Východoázijské štúdia

1. ročník/ 3. stupeň

Michaela

Martinovičová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

3. ročník/ 1. stupeň

Lucia

Mihálková

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

3. ročník/ 1. stupeň

Martina

Nudziková

Masarykova univerzita v Brne

Filozofická fakulta

Kultúrne štúdia Číny

2. ročník/ 1. stupeň

Adam

Ostrihoň

Karlova univerzita

Filozofická fakulta

Sinológia(TJ),bakalársky

2. ročník/ 1. stupeň

Lenka

Petríková

Masarykova univerzita v Brne

Filozofická fakulta

Kultúrne štúdia Číny

2. ročník/ 1. stupeň

Ivona

Slúková

Masarykova univerzita v Brne

Filozofická fakulta

Kulturní studia Číny

3. ročník/ 1. stupeň

Ivan

Straňák

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

3. ročník/ 1. stupeň

Náhradníčka:

Timea Poláková - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia, 3. ročník, 1. stupeň

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.


Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk