MEXIKO

Štipendiá mexickej vlády - špeciálne programy

V rámci Štipendijnej výzvy mexickej vlády na špeciálne programy sme do termínu uzávierky 30. novembra 2012 prijali dve žiadosti. Nakoľko obe spĺňali formálne kritériá, SAIA zaslala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR materiály uvedených uchádzačov ako nomináciu:

  • prof. Milan Kováč, PhD., vedúci Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (Genaro Estrada), 4 mesiace

 

  • Bc.A Lucia Paprčková, absolventka Literární Akademie Josefa Škvoreckého v Prahe, pobyt na vytvorenie umeleckého diela, 6 mesiacov

 

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu SR, alebo priamo na adresu uchádzača.