SLOVINSKO

Dňa 20. marca 2012 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Slovinska na školský rok 2012/2013, ktoré sú udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky.

 

Počet uchádzačov: 11

Kvóta : 20 mesiacov na 3 až 10 mesačné študijné pobyty

             4 miesta na letné jazykové kurzy

Na základe predložených materiálov, komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Čl.9 Programu spolupráce

Letná škola slovinského jazyka

  1. Lucia Zajdelová, študentka 1. stupňa 3. ročník, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
  2. Michal Hergott, študent 1. stupňa 3. ročník, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave

 

Náhradníčka:

Klaudia Szabóová, študentka 1. stupňa 3. ročník, Filozofická fakulta, UK v Bratislave

Čl.9 Programu spolupráce

Seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry:

  1. Katarína Ščepková, študentka 1. stupňa 1. ročník, Filozofická fakulta,  UK v Bratislave
  2. Roman Soóky, študent 1. stupňa 2. ročník, Filozofická fakulta, UK v Bratislave

 

Náhradníčka:

  1. Magdaléna Chobotová, študentka 1. stupňa 2. ročník, Filozofická fakulta,  UK v Bratislave

 

Čl. 6 Programu spolupráce

Časť vysokoškolského vzdelávania 1. a 2. stupňa alebo doktorandského štúdia

 

  1. Ing. Lucia Danková, študentka 2. ročníka doktorandského štúdia, Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene, 3 mesiace
  2. Kristína Hanečáková, študentka 1. stupňa 3. ročník, Fakulta manažmentu, PU v Prešove, 3,5 mesiaca
  3. Šimon Kern, študent 1. stupňa 3. ročník, Drevárska fakulta, TU vo Zvolene, 4,5 mesiace
  4. Bc. Peter Sálus, študent 2. stupňa 2. ročník, Fakulta architektúry, STU v Bratislave, 6 mesiacov


SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk