ŠVAJČIARSKO

Dňa 16. decembra 2011 zasadala výberová komisia, ktorá posudzovala žiadosti na štipendijné pobyty ESKAS vo Švajčiarsku v akademickom roku 2012/2013 predložené k 30. 11. 2011. Po posúdení materiálov 12 uchádzačov o postgraduálne a umelecké pobyty komisia odporučila týchto kandidátov (ich mená uvádzame v poradí určenom komisiou):

 

Postgraduálne štúdium:

1. Ing. arch. Peter Bahleda, STU Bratislava

2. Mgr. Ivan Kováč, UK Bratislava

 

Náhradníci v abecednom poradí

Bc. Bc. Jozef Janovský, Masarykova univerzita v Brne

Ing. Zuzana Macurová, STU Bratislava

MVDr. Eva Petrovová, PhD., UVLaF Košice

 

Umelecké pobyty:

Mgr. art. Daniela Baňasová, Akadémia umení v Banskej Bystrici