ČÍNA

Dňa 5. marca 2014 zasadala výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 - 2010 a na základe osobného pohovoru a predložených materiálov odporučila uchádzačov uvedených v tabuľke. 

Odporučení kandidáti (15):

 

Poradie

Meno

Priezvisko

Názov školy

Fakulta

Študijný program

Ročník

1.

Ľubomíra

Bodnárová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. ročník/ 1. stupeň

2.

Katarína

Hallová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. ročník/ 1. stupeň

3.

Zuzana

Hrúzová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. ročník/ 1. stupeň

4.

Bc. Jana

Kopálová

Institut d´Etudes Politiques Paris - Sciences Po Paris

 

Europe and Asia in global affairs

1. ročník/ 2. stupeň

5.

Bc. Marek

Košuda

Žilinská univerzita

Fakulta prevádzky ekonomiky, dopravy a spojov

Letecká doprava

2. ročník/ 2. stupeň

6.

Simona

Kubovčíková

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

Čínska filológia - Aplikované ekonomické štúdiá

2. ročník/ 1. stupeň

7.

Mgr. Hana

Kucharovičová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Východoázijské štúdiá

3. ročník/ 3. stupeň

8.

Mária

Márkusová

Masarykova univerzita v Brne

Filozofická fakulta

Kulturní studie Číny

3. ročník/ 1. stupeň

9.

Bc. Eunika

Rejtová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. ročník/ 1. stupeň

10.

Nikoleta

Ruttkayová

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

Čínska filológia

2. ročník/ 1. stupeň

11.

Lenka

Šutá

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

Čínska filológia a japonská filológia

2. ročník/ 1. stupeň

12.

Lucia

Švancárová

Wiener Universität

 

Právo

3. ročník/ 1. stupeň

13.

Michal

Tomko

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. ročník/ 1. stupeň

14.

Mária

Vavrová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2. ročník/ 1. stupeň

15.

Žofia

Zigová

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

Čínska filológia

2. ročník/ 1. stupeň

 

Náhradníci:

 

  1. Kristína Szabová – Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta, kultúrne štúdiá Číny, anglická a čínska filológia, 3. ročník, 1. stupeň
  2. Zuzana Takáčová  – Copenhagen Business School, 0. ročník, 1. stupeň

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.


Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk