IZRAEL

Komisia dňa 13. decembra 2013 na základe posúdenia materiálov a osobných pohovorov so 4 uchádzačmi (3 na výskumný pobyt a 1 na letný jazykový kurz v lete 2014) odporučila:

 Kandidát na jazykový kurz:

  1. Mgr. Ing. Martina Korytiaková, študentka, 3. ročník, Pontificio Instituto Biblico v Ríme, Taliansko

Kandidát na výskumný pobyt:

  1. Mgr. Ján Kapusňak, doktorand, 2. ročník, Masarykova univerzita v Brne, Česká republika

Náhradníčka na výskumný pobyt: 

  1. Mgr. Denisa Nešťáková, doktorand, 1. ročník, Univerzita Komenského v Bratislave

Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia oznámi schváleným uchádzačom do leta 2014 Ministerstvo zahraničných veci Štátu Izrael buď priamo alebo prostredníctvom Ministerstva školstva vedy,výskumu a športu SR do leta 2014.

Upozornenie: Cestovné bude hradené len študentom slovenských vysokých škôl.