KÓREA

Dňa 18. marca 2014 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Kórejskej republiky odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Zoznam odporučených kandidátov na celé štúdium (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

 

1)  Martin Franzen, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – celé magisterské štúdium

2)  Natália Hoosová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  – celé magisterské štúdium

3)  Marek Kysela, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – celé magisterské štúdium

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu Kórejskej republiky v Bratislave  alebo priamo na adresu uchádzača.