RUSKO - MGIMO

Dňa 5. júna 2014 zasadala výberová komisia pre výber štipendistov na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve od akademického roka 2014 – 2015. Výberová komisia na základe osobných pohovorov a  predložených materiálov odporučila dvoch uchádzačov a jedného náhradníka na čiastkové štipendium na celé bakalárske štúdium.

 Odporučení kandidáti:

Por. č.

Meno

Priezvisko

Názov školy/VŠ/Fakulty

Fakulta

1.

Laura

Lenártová

Gymnázium M.R.Štefánika

 Fakulta medzinárodných vzťahov

2.

Kamila

Petrincova

Gymnázium Jána Chalupku Brezno

Fakulta medzinárodných vzťahov

 

Náhradník:

Por. č.

Meno

Priezvisko

Názov školy/VŠ/Fakulty

Fakulta

1.

Katarína

Zakuťanská

Gymnázium Jána Adama Raymana

Fakulta medzinárodných ekonomických vzťahov

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu SR v Ruskej federácii alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.