ŠVAJČIARSKO

Dňa 10. decembra 2013 zasadala výberová komisia pre štipendiá ESKAS na základe štipendijnej ponuky švajčiarskej vlády a na základe posúdenia materálov 7 uchádzačov odporučila:

Výskumný pobyt:

  • Mgr. Šimon Mackovjak, doktorand Univerzity Komenského, 4. ročník – 12 mesiacov
  • Ing. Jozef Kšiňan, doktorand Technickej univerzity v Košiciach, 2. ročník – 2 mesiace

Postgraduálny pobyt pre umelcov:

  • Bc. Tomáš Beňadik, študent 1. stupňa Ostravskej univerzity, 3. ročník – 2 roky

 

Náhradníci v poradí stanovenom komisiou:

  • MDDr. Paulína Sedláková, doktorandka Ženevskej univerzity, 1. ročník – výskumný pobyt 12 mesiacov
  • Mgr. Martin Pleško, doktorand Univerzity Palackého v Olomouci, 2. ročník – výskumný pobyt 5 mesiacov

 

Rozhodnutie o pridelení,resp. nepridelení štipendia oznámi kandidátom švajčiarska strana pravdepodobne v mesiaci máj.