RUSKÁ FEDERÁCIA - MGIMO

Dňa 30. mája 2018 zasadala výberová komisia pre výber štipendistov na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve od akademického roka 2018 – 2019. Výberová komisia na základe osobných pohovorov a predložených materiálov odporučila dvoch uchádzačov na čiastkové štipendium na celé bakalárske štúdium a dvoch náhradníkov.

 

Odporučení kandidáti (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

Por. č.

Meno

Priezvisko

Názov školy

Fakulta MGIMO

1

 Tarana

 Babajevová

 Štátna stredná všeobecnovzdelávacia škola 648 hrdinu RF A. G. Karlova, Moskva

 Fakulta medzinárodných vzťahov

2

 Martin

 Šinka

 Gymnázium Jána Hollého, Trnava

 Fakulta medzinárodných vzťahov

  

Náhradníci (v poradí odporučenom výberovou komisiou): 

Por. č.

Meno

Priezvisko

Názov školy

Fakulta MGIMO

1

 Kasim

 Janči

 Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina

 Fakulta medzinárodných vzťahov

2

 Gabriel

 Fischer

 Gymnázium,  Košice

 Fakulta medzinárodných vzťahov

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu SR v Ruskej federácii alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.