ŠVAJČIARSKO

K termínu uzávierky na rok 2018/2019 boli podané celkom 3 žiadosti o štipendiá ESKAS, 1 žiadosť na doktorandské štúdium a 2 žiadosti na výskumný pobyt pre postdoktorandov. 1 žiadosť nesplnila formálne kritéria, žiadosti bez formálnych nedostatkov boli v zmysle nóty 52/2017 priamo zaslané Veľvyslanectvu Švajčiarskej konfederácie na postúpenie zahraničnej strane. Švajčiarska štipendijná komisia udelila štipendium nasledujúcim uchádzačom:

 

  • Ing. Veronika Lancíková, PhD., výskumný pracovník, Slovenská akadémia vied, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV; pobyt pre postdoktorandov na 12 mesiacov.

 Náhradník:

  • Mgr. Iveta Dinžíková, PhD., učiteľ vysokej školy, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov; pobyt pre postdoktorandov na 12 mesiacov.

 

Uchádzači boli o výsledku informovaní priamo zahraničnou stranou.