KÓREA

Výberové konanie uchádzačov na celé magisterské a/alebo celé doktorandské štúdium v Kórejskej republike udeľované na základe ponuky štipendií vlády Kórejskej republiky sa uskutočnilo formou osobného on-line pohovoru s uchádzačmi, ako aj formou posúdenia informácií získaných z predložených podkladových materiálov v rámci žiadosti o štipendium.

Na celé štúdium v Kórejskej republike sú nominovaní (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

P. č.

Meno

Priezvisko

Univerzita (súčasné pôsobisko)

1

Kristián

Kuzmiak

Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

2

Thu Phuong

Tran Minh

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu Kórejskej republiky v Bratislave alebo priamo na adresu uchádzača.