ŠVAJČIARSKO

K termínu uzávierky na rok 2022/2023 bolo podaných celkom 5 žiadostí o štipendiá ESKAS, 1 žiadosť výskumný pobyt na 12 mesiacov, 3 žiadosti na výskumný pobyt pre postdoktorandov a 1 žiadosť na postgraduálny pobyt pre umelcov na 23 mesiacov. 1 žiadosť nesplnila formálne kritéria, žiadosti bez formálnych nedostatkov boli v zmysle nóty 52/2021 priamo zaslané Veľvyslanectvu Švajčiarskej konfederácie na postúpenie zahraničnej strane. Švajčiarska štipendijná komisia udelila štipendium nasledujúcim uchádzačom: 

  • Mgr. Peter Lenárt, PhD. - pobyt pre postdoktorandov na 12 mesiacov,

 Náhradník:

  • BSc. Peter Majerčík - postgraduálny pobyt pre umelcov na 23 mesiacov.

 

Uchádzači boli o výsledku informovaní priamo zahraničnou stranou.