ROZHOVOR: Janka a jej cesta do Cambridge a na Oxford s Národným štipendijným programom

Naša bývala štipendistka Janka dosiahla neobvyklý úspech a svoje PhD. štúdium momentálne absolvuje na Oxforde vo Veľkej Británii. Pomohol jej k tomu štipendijný pobyt v Cambridge cez Národný štipendijný program.

O Jankinom pobyte, zážitkoch a akademickom príbehu sa dozviete viac dole v článku.

Ak by ste si aj vy chceli požiadať o štipendium na študijný (1 až 2 semestre) alebo výskumný (1 až 10 mesiacov) pobyt cez "NŠP", prečítajte si viac na stránke alebo v našom článku, ktorý jednoducho vysvetľuje všetko dôležité o tomto programe! 

Zdroj: osobná fotogaléria Jany T.Zdroj: osobná fotogaléria Jany T.Janka, si bývalou štipendistkou Národného štipendijného programu. Môžeš nám krátko povedať niečo o sebe a kde teraz pôsobíš?

Volám sa Jana Tereňová a pochádzam z malebnej dedinky Pukanec na úpätí Štiavnických vrchov. Momentálne som v poslednom ročníku PhD štúdia na University of Oxford v odbore molekulárna a bunková biológia kde sa pod vedením Dr. Moniky Gullerovej zameriavam na štúdium funkcie malej nekódujúcej RNA v bunke.

 

Prečo si sa rozhodla uchádzať o štipendium NŠP? Čo ťa k tomu viedlo?

Už počas bakalárskeho štúdia ma začala fascinovať bioinformatika a jej využitie. Bioinformatika je vedná disciplína, ktorá spája biológiu, matematiku a informatiku. Jedným z využití bioinformatiky je aj aplikácia výpočtových nástrojov pri riešení biologických problémov na molekulárnej úrovni pomocou analýzy a interpretácie dát.

Preto som si pre môj pobyt vybrala inštitút, v ktorom by som sa mohla venovať práve bioinformatike. Európsky Bioinformatický Inštitút (EBI) zastrešuje mnohé vedecké databázy, vzdelávanie, kurzy a tiež výskumnú činnosť v rámci bioinformatiky. Ideálne miesto pre zdokonalenie zručností v tejto oblasti. Avšak na vycestovanie a pobyt v Cambridge som potrebovala štipendium, a keďže NŠP program poskytoval možnosť vycestovať do akejkoľvek krajiny s finančnou podporou aj pre magisterských študentov, bola to pre mňa jednoznačná voľba.

 

Zdroj: osobná fotogaléria Jany T., Janka pred výskumným strediskom v CambridgeZdroj: osobná fotogaléria Jany T., Janka pred výskumným strediskom v CambridgeKedy a kde si absolvovala pobyt v rámci NŠP? V čom tvoj pobyt spočíval?

Môj pobyt v rámci NŠP som absolvovala počas môjho magisterského štúdia molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pre môj výskumný pobyt som si zvolila EMBL-EBI (European Molecular Biology Laboratory - European Bioinformatics Institute) v Cambridge vo Veľkej Británii. Pod vedením Dr. Antona Enrighta som pracovala na projekte predikcie sekundárnych štruktúr dlhých nekódujúcich RNA, ktorého získané výsledky som na konci pobytu zahrnula aj do mojej diplomovej práce.

 

Zdroj: osobná fotogaléria Jany T., CambridgeZdroj: osobná fotogaléria Jany T., CambridgeSplnil štipendijný pobyt tvoje očakávania? Naplnili sa tvoje osobné a odborné ciele?

Jednoznačne áno. Poznatky a skúsenosti, ktoré mi tento pobyt dal, využívam aj pri mojom terajšom PhD štúdiu. Naviac, zahraničný pobyt vo vašom životopise je indikátorom akademických ale i osobnostných kvalít. Poukazuje to na vašu samostatnosť, schopnosť prispôsobenia sa novému prostredia a taktiež zvládnutie komunikácie v cudzom jazyku.

 

Zdroj: osobná fotogaléria Jany T., Janka na šermiarskej súťažiZdroj: osobná fotogaléria Jany T., Janka na šermiarskej súťažiAké je to žiť a študovať vo Veľkej Británii? Naplnil Cambridge tvoje očakávania? Predčil, prekvapil?

 

Štúdium aj život vo Veľkej Británii je veľmi odlišný od toho na Slovensku. Je nutné počítať s vyššími nákladmi na život, hlavne čo sa týka ubytovania. Chvíľu mi trvalo, kým som si zvykla na stravu a nebol deň, kedy by mi nechýbalo dobré slovenské jedlo.

 

Na druhej strane som sa dostala do prostredia s rozmanitými možnosťami, v ktorom som sa mohla rozvíjať a nadobudnúť kontakty s ľuďmi z celého sveta. Taktiež som mala príležitosť stretnúť sa so špičkami vo vede a laureátmi Nobelovej ceny.

Pobyt v Cambridge jednoznačne predčil moje očakávania či už vybavením inštitútu, dostupnosti zdrojov a materiálov alebo skvelou infraštruktúrou, ako aj prehľadným systémom, akým univerzita funguje. Bolo pre mňa radosťou každý deň komunikovať s ľuďmi, ktorých prístup ma milo prekvapil.

 

Zdroj: osobná fotogaléria Jany T., Janka s konzultantkou vo ViedniZdroj: osobná fotogaléria Jany T., Janka s konzultantkou vo Viedni

Čo odporúčaš uchádzačom o štipendium NŠP, na čo si majú dávať pozor a na čo nezabudnúť pri podaní žiadosti?

V prvom rade by som odporučila, aby si uchádzači hneď po rozhodnutí podať si prihlášku preverili dátum uzávierky, do ktorého sa prihláška musí poslať, a podľa toho dokázali usúdiť, koľko času majú na jednotlivé požadované podkladové materiály.

V druhom rade je nutné si upresniť vašu motiváciu. Prečo chcem vycestovať a prečo práve na to konkrétne miesto. 

V neposlednom rade je to vytrvalosť. Ja osobne som si žiadosť o NŠP podávala dvakrát. Pri prvej žiadosti som štipendium neobdržala, avšak už na druhýkrát sa mi to podarilo, pretože som vedela, čo musím zlepšiť.

 

Zdroj: osobná fotogaléria Jany T., skupinka štipendistov v RakúskuZdroj: osobná fotogaléria Jany T., skupinka štipendistov v RakúskuO aké iné štipendiá SAIA si sa uchádzala? Aké sú tvoje skúsenosti s nimi?

Z ponuky SAIA štipendií ma veľmi zaujal program Akcia Rakúsko-Slovensko, ktorý poskytoval viaceré formy finančnej podpory na zahraničné pobyty, ale i na jazykové kurzy v Rakúsku. Nemecký jazyk som mala ako predmet na vysokej škole a veľmi som sa v ňom chcela zlepšiť. Preto som dlho nerozmýšľala a hneď si podala prihlášku na jazykový kurz v Rakúsku. Štipendium som obdržala a vycestovala som na 3-týždňový pobyt v rakúskom meste Salzburg, kde sme mali zabezpečené ubytovanie a každý deň jazykový kurz. V poobedných hodinách sme chodili na výlety a objavovali zákutia Salzburgu. Stretla som tam neuveriteľne nadaných slovenských študentov z rôznych vedeckých disciplín, s ktorými som v kontakte dodnes.

 

Ďalším štipendiom v rámci programu Akcie Rakúsko-Slovensko bol výskumný pobyt pre diplomantov na 3 mesiace v ľubovoľnej inštitúcii v Rakúsku. Po skvelých predchádzajúcich skúsenostiach som neváhala a uchádzala sa aj o tento grant. Stále si živo spomínam, ako som išla na poslednú skúšku v danom akademickom roku a v ten istý deň som zobrala zbalený kufor a nasadla do autobusu, pretože už nasledujúci deň som začínala svoju 3-mesačnú stáž v Max F. Perutz Laboratories (MFPL) vo Viedni.

Pre môj pobyt som si vybrala Viedenské Biocentrum, ktoré patrí medzi popredné vedecké inštitúcie a v ktorom tiež pôsobí výskumná skupina Prof. Róberta Konrata, ktorá sa zameriava aj na identifikáciu väzobných miest proteínov. Keďže ma táto téma veľmi zaujala, kontaktovala som Prof. Konrata a po úspešnom pohovore som si podala prihlášku o štipendium. Obidva pobyty boli pre mňa nesmierne vzácnou skúsenosťou.

 

Aké sú tvoje plány do budúcna? Čo by si ešte chcela dosiahnuť?

Momentálne sa sústreďujem na ukončenie PhD štúdia. Po úspešnom ukončení by som chcela pracovať v oblasti, ktorá má blízko k vede a výskumu.

 

Je podľa teba dôležité počas štúdia vycestovať do zahraničia? Čo ti to dalo do života?

Určite áno. Keď sa pozerám spätne na moje zahraničné študijné pobyty a stáže, uvedomujem si, ako veľmi ma každá z nich posunula ďalej. Či už prostredníctvom získaných skúseností a vedomostí, ale aj prostredníctvom nadobudnutých kontaktov, priateľstiev a zlepšenia jazykových schopností. Pred ale i počas zahraničného pobytu nie vždy všetko ide podľa plánu, a preto treba vedieť pohotovo vyhodnotiť situáciu a hľadať čo najlepšie riešenie. Negatívne situácie mi pomohli byť lepšie pripravená na náhle zmeny a naučili ma rýchlejšie reagovať.

 

O štipendijných programoch, cez ktoré sa Janke podarilo vycestovať do sveta sa dočítaš viac tu:

Národný štipendijný program

Akcia Rakúsko-Slovensko