Jazykové kurzy na leto 2023? Tu nájdete všetky informácie!

Stráviť časť leta na pobyte v zahraničí, zlepšiť si svoje jazykové a kultúrno-sociálne zručnosti, a ešte na to dostať aj štipendium? Znie to ako sen, ale presne na takéto pobyty sa môžete hlásiť vďaka štipendiám SAIA! Jazykové kurzy sú dostupné pre širokú škálu jazykov do rôznych krajín Európy.

Mnohí sa domnievajú, že na letné kurzy stačí začať myslieť niekedy v marci/apríli. To je však pri našich kurzoch omyl, a preto by sme vám radi zdôraznili, že uzávierka na letné jazykové kurzy SAIA je otvorená len do novembra.

 

UZÁVIERKA NA LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY 2023 JE STANOVENÁ NA 29. NOVEMBRA 2022!

 

Dole nájdete prehľad všetkých krajín a štipendijných ponúk v abecednom poradí:

 

Belgicko

 

Belgicko - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry

Belgicko - letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka 

Belgicko - letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Belgicka.

Bulharsko

Bulharsko - letný kurz bulharského jazyka

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bulharska.

Česko

Česko - letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Česka.

Egypt

Egypt - kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Egypta.

Grécko

Grécko - letný kurz modernej gréčtiny

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Grécka.

Chorvátsko

Chorvátsko - letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Chorvátska.

Izrael

Izrael - letný kurz modernej hebrejčiny

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Izraelu.

Maďarsko

Maďarsko - letné jazykové kurzy (2 - 4 týždne)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Maďarska.

Poľsko

Poľsko - letný kurz poľského jazyka  (3 až 4 týždne)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Poľska.

Rakúsko

Do Rakúska sú štipendiá poskytované pod záštitou programu Akcia Rakúsko-Slovensko, nájdete medzi nimi aj letné jazykové kurzy.

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Rakúska.

Rumunsko

Rumunsko - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Rumunska.

Slovinsko

Slovinsko - letná škola a seminár slovinského jazyka

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Slovinska.

Srbsko

Srbsko - letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Srbska.

Ukrajina

Ukrajina - seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Ukrajiny.

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA LETNÝ JAZYKOVÝ KURZ?

Keď si kliknete na konkrétnu štipendijnú ponuku, 2 mesiace pred termínom podávania žiadosti nájdete v sekcii PODÁVANIE ŽIADOSTI ikonku "PODAJ ŽIADOSŤ".

V štipendijnej ponuke zároveň nájdete informácie o všetkých potrebných prílohách a materiáloch, ktoré odovzdávate spolu so žiadosťou.

Ak by ste potrebovali poradiť, kedykoľvek sa môžete obrátiť na našu administrátorku štipendií z programu Akademické mobility Adelu Poláčkovú.

Prajeme veľa šťastia!

 

 

OSTATNÉ ŠTIPENDIJNÉ PROGRAMY

Národný štipendijný program SR

Štipendijný program na študijné/výskuné pobyty, s ktorým môžete vycestovať kamkoľvek do sveta.

Aktuálna uzávierka: 31. októbra 2022 o 16:00

Na našej stránke pre NŠP nájdete všetko, čo potrebujete o týchto štipendiách vedieť.

CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá poskytuje  štipendijné programy do 14 krajín strednej a juhovýchodnej Európy.

Aktuálne uzávierky: 31. októbra pre sieťových uchádzačov a 30. novembra pre freemoverov

Na stránke CEEPUS nájdete všetky dôležité informácie.

 

Databáza štipendií a grantov SAIA

V našej Databáze nájdeš okrem uvedených štipendií viac ako 200 štipendijných ponúk do celého sveta!