NŠP – jedinečné štipendium, ktoré ťa vezme kamkoľvek na svete!

Vycestovať na študijný pobyt počas vysokej školy je životný krok, vďaka ktorému získaš nenahraditeľné skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky.

No kam a ako? Väčšina študentov si vyberá známy Erasmus+ program, cez ktorý môžeš vycestovať do krajín a na školy, s ktorými má tvoja univerzita zmluvu.

Čo však, ak chceš vycestovať kamkoľvek na svete? Lákajú ťa krajiny mimo EÚ, exotické destinácie, či univerzity, s ktorými nemá tvoja škola zmluvu?

Potom je pre teba NŠP – Národný štipendijný program Slovenskej republiky tou pravou voľbou! Prečítaj si článok a zisti viac o tomto jedinečnom štipendiu.


ČO JE TO TEDA NŠP??

Národný štipendijný program, alebo NŠP, funguje na Slovensku od roku 2005 a môžeš vďaka nemu vycestovať kamkoľvek na svete. Podporuje študijné a výskumné pobyty:

  • študentov – na 1 až 2 semestre
  • doktorandov – na 1 až 10 mesiacov
  • postdoktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov – na 3 až 6 mesiacov

Uchádzači musia študovať alebo pracovať na slovenských vysokých školách alebo výskumných organizáciách (napr. SAV).

 

Zároveň oň môžu požiadať aj zahraniční záujemcovia z celého sveta, ktorí majú záujem študovať alebo robiť výskum na Slovensku. Každoročne ich cez NŠP príde na Slovensko viac ako 150.

 

KAMKOĽVEK NA SVETE

Láka ťa Japonsko, USA, Európa, či hoc aj Filipíny alebo Thajsko?

S NŠP môžeš vycestovať kamkoľvek na svete, pokiaľ tam majú vzdelávaciu inštitúciu – univerzitu, vysokú školu, či výskumné pracovisko. Stačí ti od danej inštitúcie získať akceptačný list, teda pozvánku, že u nich môžeš stráviť semester alebo dva.

Potom už len vypracovať kvalitnú žiadosť, počkať si na výsledky výberového konania (tak ako pri ktoromkoľvek inom štipendijnom programe) a môžeš sa vydať na dobrodružstvo do krajiny tvojich snov!

Viac o podkladových materiáloch, podmienkach a prílohách sa dozvieš na stránke NŠP.

 

ŠTIPENDIUM NA MESAČNEJ BÁZE

Štipendium, ktoré dostaneš keď vycestuješ s NŠP nie je len finančný príspevok k tvojim nasporeným peniažkom, ale slúži na pokrytie životných nákladov na vybranej zahraničnej inštitúcii. To znamená, že ho budeš dostávať na mesačnej báze, a vypočítava sa podľa životných nákladov v danej krajine. Výška štipendia sa teda rôzni od niekoľko stoviek eur po viac ako tisíc eur mesačne, v závislosti podľa krajiny, v ktorej stráviš svoj študijný/výskumný pobyt.

 

Okrem štipendia sa môžu študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, súčasne uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného. Cestovné sa vypočítava podľa vzdialenosti od bydliska, a môže byť od 250€ do 1 000€.

Skvelé, však?

 

Dole v tabuľke nájdeš príklady výšky štipendií podľa krajiny pobytu:

 

UZÁVIERKA NA PRIHLÁŠKY 2-KRÁT ROČNE

Uzávierky na predkladanie žiadostí na NŠP sa konajú dvakrát do roka, a to:

  • 31. októbra do 16:00
  • 30. apríla do 16:00

 

Uzávierka 31. októbra je určená pre študijné a výskumné pobyty počas nasledujúceho letného semestra. 31. apríla sa zas uzatvára výzva na žiadosti na pobyty počas celého nasledujúceho akademického roku. To znamená, že keď si v apríli ešte nie si istý/á, či chceš niekam vycestovať nevadí – stále môžeš podať prihlášku v októbri a letný semester už tráviť v krajine podľa tvojho výberu.

 

 

 

 

Dúfame, že sme ťa namotivovali a presvedčili, že NŠP je naozaj skvelá príležitosť pre tvoju budúcnosť.

 

Ak máš záujem o konkrétne informácie o programe, podávaní žiadostí či procese prihlasovania, klikni na jeden z nasledujúcich linkov, alebo sa ozvi jednému z našich regionálnych koordinátorov, ktorý ti ochotne pomôžu!