Pavol bol na štipendijnom pobyte v Dánsku: Naskytli sa mi príležitosti, o akých som ani len nesníval.

Pavol Štefanič sa prednedávnom vrátil zo štipendijného pobytu cez Národný štipendijný program SRPôsobí ako doktorand na Slovenskej technickej univerzite na odbore Teória a technika prostredia budov. Štipendijný pobyt absolvoval v Dánsku na Dánskej technickej univerzite v Lyngby (DTU), a v tomto rozhovore nám nám prezradil svoje zážitky, skúsenosti a postrehy z výskumného pobytu v zahraničí.

Národný štipendijný program (NŠP) ponúka študentom, doktorandom a postdoktorandom možnosť získať štipendium na študijné a výskumné pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Aj vy sa môžete uchádzať každoročne v dvoch uzávierkách: do 30. apríla a 31. októbra.

Viac informácií nájdete na stránke NŠP.

 

 

Pavol, akurát si sa vrátil z Dánska. Prezraď, prečo si sa rozhodol uchádzať práve o štipendium NŠP? Na akej inštitúcií si strávil štipendijný pobyt? Prečo si sa rozhodol práve pre túto inštitúciu?

 

Štipendium NŠP vnímam ako skvelú príležitosť a veľkú pomoc, na takýto pobyt hlavne z finančného hľadiska, kvôli štedrým mesačným príspevkom. Snažil som si nájsť, čo najlepšie štipendium ako sa dalo. Pri hľadaní som našiel práve ponuku štipendií NŠP a som za to rád.

Tak ako bolo spomenuté vyššie, štipendijný pobyt som absolvoval na Dánskej technickej univerzite (DTU) v Lyngby. DTU som si vybral z jednoduchého dôvodu a to, že táto škola patrí medzi najlepšie univerzity celkovo vo svete, hlavne v problematike ktorej sa venujem v rámci môjho štúdia – kvalita vnútorného vzduchu v základných a materských školách.

 

Čo bolo náplňou tvojho výskumného pobytu? Splnil pobyt tvoje očakávania?

 

Svoj študijný pobyt na Dánskej technickej univerzite v Lyngby som začal už v auguste 2022 pod vedením doc. Gabriely Bekö. Do Dánska som pricestoval 10 dní pred začiatkom odborného programu, aby som sa oboznámil s prostredím. Semester na DTU totiž začínal už 29.08.2022. V prvé dni som spolu so svojím školiteľom absolvoval prehliadku campusu a priestorov laboratórií. Ako hosťujúci doktorand som mal voľný prístup do univerzitnej knižnice. Vďaka pripojeniu na univerzitnú sieť som mal otvorený a bezproblémový prístup ku konkrétnym technickým normám a k vedeckým článkom na internetových portáloch.

Taktiež sa mi podarilo absolvovať prednášku Cimate change and innovative paths to a sustainable future v Kodani, prezentujúci bol prof. Steven Chu, ktorý je držiteľom Nobelovej ceny za fyziku za laserové chladenie a zachytávanie atómov.

Pobyt výrazne predčil moje očakávania. Vďaka tomuto pobytu mám teraz možnosť spolupracovať na medzinárodnom projekte Slovenska, Dánska, Švédska a Spojených arabských emirátov so zameraním na problematiku kvality vnútorného vzduchu v základných školách.

 

V čom vidíš prínos štipendijného pobytu pre teba na osobnej rovine, ale aj pre tvoje ďalšie štúdium a vedeckú dráhu? Ako využiješ nadobudnuté poznatky a skúsenosti?

 

Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti, využijem v mojom pôsobení na Katedre technických zariadení budov. Táto skúsenosť na DTU ma veľmi obohatila nielen v odbornom pôsobení, ale aj po osobnostnej stránke.

Naskytli sa mi príležitosti, o ktorých som ani len nesníval. Spomínaná prezentácia držiteľa Nobelovej ceny, návštevy výskumných laboratórií... Možnosť spolupracovať s uznávanými odborníkmi v problematike kvality vnútorného prostredia a kvality vzduchu. Taktiež komunikácia s ostatnými členmi, katedry ktorí sa venujú iným zameraniam ako akustika, vykurovanie, optika a osvetlenie. Každá skúsenosť a prezencia na prednáškach na DTU bola skvelou skúsenosťou.

Z týchto nadobudnutých skúseností môžem čerpať a aplikovať ich nie len v mojom budúcom pôsobení na Katedre technických zariadení budov, ale aj po zvyšok života. Môžem a chcem predať tieto skúseností študentom Slovenskej technickej univerzity na cvičeniach z predmetov Technické zariadenia budov, Vetranie-klimatizácia-chladenie, ktoré budem v budúcom roku viesť.

Rovnako tak využijem aj zlepšenie mojich jazykových schopností v anglickom jazyku pri písaní mojej dizertačnej práce.

 

Mal si obavy ako bude pobyt prebiehať? Ako hodnotíš tieto aspekty teraz po návrate z pobytu? Čím by si povzbudil tých študentov a doktorandov, ktorí majú strach?

 

Bol to môj prvý zahraničný študijný pobyt.

Pochopiteľne nejaké obavy boli, asi najväčšie ohľadom ubytovania. Ubytovanie som riešil cez Airbnb, keďže internáty DTU majú dve budovy, v ktorých sú nie veľmi príjemné podmienky, 3-mesačný depozit pred ubytovaním a odubytovanie sa 14 dní pred koncom mesiaca, ktorý máte zaplatený. Avšak už po ukončení pobytu môžem povedať, že ubytovanie cez Airbnb je veľmi spoľahlivé a finančne to vychádza takmer rovnako. Treba si však dať pozor kam sa ubytujete, aké má recenzie dané ubytovanie. Moje jazykové schopnosti nie sú na takej úrovni ako by som si predstavoval, respektíve neboli, no po pobyte je to výrazne lepšie. Netreba sa báť, musíte to určite vyskúšať.

 

Odporučil by si štipendijný pobyt v zahraničí aj iným? Čo odporúčaš uchádzačom o štipendium NŠP: na čo si majú dávať pozor a na čo nezabudnúť pri podaní žiadosti?

 

Jednoznačne áno a nielen počas štúdia. Vrelo odporúčam každému študentovi, či obyvateľovi Slovenska aby vycestovali minimálne na mesiac do zahraničia, pokiaľ má takúto možnosť. Človeka to obohatí po každej stránke.

Myslím si, že pokyny na webe NŠP sú veľmi detailne opísané. Pokiaľ uchádzač dodrží všetko čo sa od neho vyžaduje, tak s podaním žiadosti nebude mať problém. Avšak je stále vhodné a dobré sa poradiť s niekým, kto už niečo podobné absolvoval.

Treba si dať pozor na podmienky ubytovania na internátoch danej inštitúcie a nielen ubytovania, ale aj všetkých podmienok spojených s pobytom – škola, povinne/nepovinne absolvované prednášky a v neposlednom rade podmienky štátu, v ktorom pobyt absolvujete.

Konkrétne v Dánsku si treba dať pozor na dĺžku pobytu, pokiaľ ste tri mesiace a dlhšie, je nutné si vybaviť CPR number a zaregistrovať sa na úrade. CPR number – je Dánske identifikačné číslo, pod ktorým Vás v Dánsku registrujú v systéme.

 

 

Ak by ste mali záujem sa Pavlovi ozvať, rád vám poradí! Jeho kontakt nájdete na stránke Stavebnej fakulty STU.

 

O Národnom štipendijnom programe, cez ktorý Pavol vycestoval do sveta sa dočítaš viac aj v rozhovore s Jankou, ktorá bola v Cambridge, alebo vo videu s Martinou, taktiež na pobyte v Dánsku.