Angličtina

TOEFL
TOEFL (Test of English as a Foreign Language, t.j. test z angličtiny ako cudzieho jazyka) je celosvetovo rozšírený test z angličtiny požadovaný rôznymi inštitúciami a hlavne zahraničnými školami ako objektívne zhodnotenie jazykových schopností uchádzača (každá škola si stanovuje počet bodov, ktoré musí študent dosiahnuť, aby bol prijatý na štúdium).

IELTS
IELTS je medzinárodne uznávaná jazyková skúška, ktorá je predpokladom ďalšieho vzdelávanie v anglicky hovoriacich krajinách.

ACT
ACT (American College Testing Program) - test sa využíva pri prijímaní študenta na bakalárske štúdium s cieľom zhodnotiť všeobecnú úroveň vzdelania študenta. Hodnotí sa angličtina, matematika, čítanie a analytické myslenie.

SAT (Scholastic Aptitute Test)
Test SAT slúži na určovanie vedomostí nadobudnutých štúdiom na strednej škole.

GRE
Test je všeobecne zameraný a vyžadovaný najmä v rámci sociálnych a humanitných vied. Existuje len v počítačovej forme a má dva varianty. GRE General Test meria verbálne, kvantitatívne a analytické logické myslenie a má tri časti: Analytical Writing, Verbal Section a Quantitave. GRE Subject Test zameraný na jednotlivé odbory sa vykonáva v „papierovej“ forme.

GMAT
Tento test sa vyžaduje najmä u ekonomických disciplín, špeciálne pri postgraduálnom štúdiu v oblasti obchodu a riadenia. Test existuje len v počítačovej forme a trvá približne 4 hodiny.

Cambridgeské testy
Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny a Cambridgeské certifikáty obchodnej angličtiny

Profesné testy
LSAT, MCAT, USMLE, CSA, NAVLE, PRAXIS SERIES ...