HSK Chinese Proficiency Test (Hanyu Shuiping Kaoshi)

HSK Chinese Proficiency Test je medzinárodná štandardizovaná skúška, ktorá testuje jazykové znalosti z čínskeho jazyka. Hodnotí schopnosť použitia čínskeho jazyka v každodennom akademickom a profesionálnom živote.

Úrovne: HSK (stupeň I), HSK (stupeň II), HSK (stupeň III), HSK (stupeň IV), HSK (stupeň V) a HSK (stupeň VI)

Skúška:  HSK stupeň 1-2 pozostáva z 2 častí - čítanie a počúvanie; HSK stupeň 3-6 pozostáva z 3 častí - čítanie, počúvanie a písanie

Vzor testov nájdete na webovej stránke www.chinesetest.cn 

Prihlasovanie: na skúšku sa prihlásite vyplnením elektronickej prihlášky na www.chinesetest.cn 

Termín skúšky: je uvedený na webovej stránke Konfuciovho inštitútu v Bratislave.

Poplatok: 15 eur/úroveň 1, 20 eur/úroveň 2, 25 eur/úroveň 3, 30 eur/úroveň 4, 35 eur/úroveň 5, 40 eur/úroveň 6

Testovacie centrum:

Platnosť: neobmedzená, avšak čínske vysoké školy od záujemcov o štúdium požadujú výsledky testu, ktoré nie sú staršie ako dva roky

Informácie o aktuálnych termínoch a poplatkoch: www.konfucius.sk, www.chinesetest.cn