TOCFL - Test of Chinese as a Foreign Language

TOCFL - Test of Chinese as a Foreign Language je taiwanská štandardizovaná skúška, ktorá testuje jazykové znalosti z čínskeho jazyka. Odporúča sa, aby ho absolvovali uchádzači, ktorí chcú na taiwanských vysokých školách študovať programy v čínštine, ako aj uchádzačom o štipendiá taiwanskej vlády (na štúdium v čínštine).

Úrovne: 6 úrovní (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Skúška:  pozostáva z 2 častí - čítanie a počúvanie

Vzor testov nájdete na webovej stránke https://www.sc-top.org.tw/english/eng_index.php 

Prihlasovanie: informácie poskytne príslušné testovacie centrum

Termín skúšky: informácie poskytne príslušné testovacie centrum

Poplatok: informácie poskytne príslušné testovacie centrum

Testovacie centrum: na Slovensku nie je testovacie centrum, najbližšie testovacie centrá sú v Rakúsku alebo Poľsku (zoznam všetkých testovacích centier je na https://www.sc-top.org.tw/english/eng_index.php

Platnosť: 2 roky

Informácie o aktuálnych termínoch a poplatkoch: https://www.sc-top.org.tw/english/eng_index.php