DELF - Diplôme d´études en langue française, DALF - Diplôme approfondi de langue française

DELF – Diplom na stupni pre mierne pokročilých vo francúzskom jazyku a DALF – Diplom pre pokročilých sú oficiálne diplomy, vydané francúzskym ministerstvom školstva a zaručujú uznanie vašich zručností vo francúzštine. Pozostávajú zo 6 nezávislých diplomov a sú zosúladené so šiestimi stupňami Európskeho referenčného rámca.

Existuje aj verzia DELF - junior. Je určená pre verejnosť navštevujúcu stredné školy a je zostavená tak, ako verzia DELF pre širokú verejnosť. Rozdiel spočíva vo výbere tém: pri výbere tém sa prihliada na záujmy mladých.

Obidva diplomy majú od roku 1985 hodnotu štátnej skúšky a potvrdzujú znalosti francúzskeho jazyka zahraničných kandidátov.

Poplatok: 49 eur/A1, 59 eur/A2, 69 eur/B1, 79 eur/B2, 89 eur/C1, 99 eur/C2

Skúška pozostáva zo štyroch častí:

  • 1. počúvanie (20 - 40 minút)
  • 2. čítanie (0,5 – 1 hodina)
  • 3. písanie (0,5 – 2,5 hodiny)
  • 4. hovorenie (5-7 minút – 1 hodina)

Testovacie centrá:

Termín skúšky: február a jún (zápis možný v januári a v máji)

Platnosť: neobmedzená

Informácie o aktuálnych termínoch a poplatkoch: www.ciep.fr, www.institutfrancais.sk, www.afsk.sk, www.afke.sk