TCF - Test de Connaissance du français

TCF - Test de Connaissance du français (test znalosti francúzskeho jazyka) je francúzsky test ministerstva školstva. Ide o jazykový test z francúzskeho jazyka pre všetkých nefrankofónnych záujemcov, ktorí si chcú z dôvodov profesionálnych či osobných, jednoduchým, dôveryhodným a rýchlym spôsobom potvrdiť svoje vedomosti z francúzštiny.

Testovacie centrum: Francúzsky inštitút v Bratislave, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava

Informácie o aktuálnych termínoch a poplatkoch: www.ciep.fr, https://institutfrancais.sk/