Nemčina

Goethe Zertifikat
Certifikáty Goetheho inštitútu sú oficiálne a medzinárodne uznávané certifikáty, ktoré dokladujú znalosť nemeckého jazyka na rôznych úrovniach. Goethe certifikát na úrovni C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom) je oficiálnym certifikátom, ktorý je akceptovaný nemeckými vysokými školami ako doklad o znalosti jazyka pre prijatie na štúdium. 

ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom
Rakúske jazykové certifikáty sú oficiálne a medzinárodne uznávané certifikáty, ktoré dokladujú znalosť nemeckého jazyka na rôznych úrovniach. Certifikáty sú akceptované rakúskymi vysokými školami ako doklad o znalosti jazyka pre prijatie na štúdium.

TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache
Štandardizovaný jazykový test, ktorý potvrdzuje pokročilú úroveň znalostí nemeckého jazyka a je oficiálne uznávaným dokladom oprávňujúcim na štúdium na vysokej škole v Nemecku.

Telc Deutsch - The European Language Certificates
Európsky jazykový certifikát z nemeckého jazyka je medzinárodným štandardizovaným testom, ktorý dokladuje znalosť nemeckého jazyka na rôznych úrovniach. Telc Deutsch C1 je oficiálnym jazykovým dokladom, ktorý uznávajú nemecké vysoké školy pre prijatie na štúdium.