Nemčina

Test DaF
Štandardizovaný jazykový test, ktorý potvrdzuje pokročilú úroveň znalostí nemeckého jazyka a je oficiálne uznávaným dokladom oprávňujúcim na štúdium na vysokej škole v Nemecku

Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS
GDS je doklad o znalosti nemeckého jazyka na úrovni materinskej reči