ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom

Rakúske jazykové certifikáty (ÖSD) sú oficiálne a medzinárodne uznávané certifikáty, ktoré dokladujú znalosť nemeckého jazyka na rôznych úrovniach. 

Úrovne zodpovedajú európskemu referenčnému rámcu A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Certifikáty na úrovni B1, B2, C1 a C2 sú oficiálnymi certifikátmi, ktoré sú akceptované rakúskymi vysokými školami ako doklad o znalosti jazyka pre prijatie na štúdium (požadovaná úroveň závisí od zvolenej univerzity a študijného programu). Rakúske certifikáty sú akceptované aj viacerými vysokými školami v Nemecku, Švajčiarsku a Taliansku (Južné Tirolsko).

Skúška: pozostáva zo 4 častí - čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie

Vzor testov nájdete na webovej stránke www.osd.at

Prihlasovanie: Na test sa môžete prihlásiť prostredníctvom webstránky www.osd.at. 

Termín skúšky stanovuje príslušné testovacie centrum. 

Poplatok: 85 eur/A1, 85 eur/A2, 120 eur/B1, 135 eur/B2, 155 eur/C1, 165 eur/C2

Testovacie centrá:

Platnosť: neobmedzená

Informácie o aktuálnych termínoch a poplatkoch: www.osd.at