Telc Deutsch - The European Language Certificates

Európsky jazykový certifikát z nemeckého jazyka je medzinárodným štandardizovaným testom, ktorý dokladuje znalosť nemeckého jazyka na rôznych úrovniach. Telc Deutsch C1 je oficiálnym jazykovým dokladom, ktorý uznávajú nemecké vysoké škole pre prijatie na štúdium. Telc je akceptovaný všetkými nemeckými vysokým školami. 

Úrovne zodpovedajú európskemu referenčnému rámcu A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

Skúška: pozostáva zo 4 častí - čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie

Vzor testov nájdete na webovej stránke www.telc.net.

Prihlasovanie: Na test sa môžete prihlásiť prostredníctvom testovacích centier, ktoré sú uvedené na www.telc.net

Poplatok: informáciu poskytne testovacie centrum

Testovacie centrá: na Slovensku nie sú testovacie centrá. Otestovať sa môžete v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Českej republike alebo v inej krajine, v ktorej je zriadené testovacie centrum.

Platnosť: neobmedzená

Informácie o aktuálnych termínoch a poplatkoch: www.telc.net