TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) je štandardizovaný jazykový test, ktorý potvrdzuje pokročilú úroveň znalostí nemeckého jazyka a je oficiálne uznávaným dokladom oprávňujúcim na štúdium na vysokej škole v Nemecku. TestDaF môžu využiť aj vedeckí pracovníci v rámci svojej prípravy na výskumné pobyty v Nemecku. TestDaF je akceptovaný všetkými nemeckými vysokým školami. 

Skúška: pozostáva zo 4 častí - čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie

Vzor testov nájdete na webovej stránke TestDaF

Prihlasovanie: Na test sa môžete prihlásiť prostredníctvom webstránky www.testdaf.de. Informácie Vám poskytnú aj kontaktné osoby príslušného testovacieho centra. 

Termín skúšky stanovuje príslušné testovacie centrum. Aktuálne termíny sú zverejnené na webstránke www.testdaf.de.

Poplatok: 210 EUR

Testovacie centrá:

  • Ekonomická Univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava 5, 
    Kontakt: Suzana Vezjak, e-mail: suzana.vezjak@euba.sk, tel.: +421 944 542 771
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67, 949 74 Nitra,
    Kontakt: Yannick Baumann, e-mail: ybaumann@ukf.sk, tel.: +421 (37) 6408 462

Platnosť testu: neobmedzená

Informácie o aktuálnych termínoch a poplatkoch: www.testdaf.de