Poľština

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
Štátne certifikačné skúšky z poľštiny ako cudzieho jazyka sú úradné osvedčenia, ktorých cieľom je vymedziť jazykové znalosti uchádzača definované ako schopnosť porozumieť modernej písanej a hovorenej poľštine a používať znalosti poľského jazyka a písania. Certifikát získavajú napr. zahraniční študenti študujúci v Poľsku alebo cudzinci žiadajúci o miesto na poľskej univerzite.