Portugalčina

PLE Português Língua Estrangeira

Použitie: Na Slovensku je možné navštevovať jazykový kurz portugalského jazyka a získať vysvedčenie o jeho absolvovaní. Kurz organizuje Portugalský inštitút, momentálne prebieha v Bratislave a je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Je možné si ho robiť aj individuálne, záleží od miesta pobytu uchádzača.

Certifikáty z portugalského jazyka PLE sú:

  • CIPLE - Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira (A2),
  • DEPLE - Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (B1),
  • DIPLE - Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (B2),
  • DAPLE - Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (C1),
  • DUPLE - Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (C2).

Bližšie informácie: https://www.letras.ulisboa.pt/pt/ alebo Portugalský inštitút (Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, Bratislava 818 01, korešpondenčná adresa: Skuteckého 24, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0907 839 268, e-mail: info@portugal.sk)
Poplatok: CIPLE/65,00 €, DEPLE/77,00 €, DIPLE/95,00 €, DAPLE/107,00 €, DUPLE/120,00 €
Testovacie centrum: Na Slovensku momentálne nie je testovacie centrum. Najbližšie sú v Českej republike, Rakúsku (Lektorát Inštitútu Camões vo Viedni), Maďarsku a Poľsku.
Prehľad testovacích centier PLE: http://www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple/principal_en.htm
Termín jazykovej skúšky: január, máj, júl, november

 

Zdroj: www.portugal.sk