Portugalčina

CAPLE - Centro de Avaliação e certificação de Português Língua Estrangeira
CAPLE je medzinárodne uznávaný certifikát z európskej portugalčiny. Jazykové zručnosti v portugalčine ako cudzom jazyku - PLE (Português como Língua Estrangeira) hodnotí a osvedčuje Portugalské centrum pre hodnotenie a certifikáciu zahraničného jazyka - CAPLE (Centro de Avaliação e certificação de Português Língua Estrangeira)

CELPE-BRAS - Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros
CELPE-BRAS je medzinárodne uznávaný certifikát z brazílskej portugalčiny. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre cudzincov v portugalskom jazyku – CELPE-BRAS (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros) je oficiálna brazílska skúška na preukázanie odbornej spôsobilosti v portugalčine ako cudzom jazyku, ktorú vydáva Inštitút INEP.