Ruština

TRKI (Testirovanie po russkomu jazyku kak inostrannomu)

Medzinárodný test pod gesciou ministerstva školstva a vedy. Certifikát TRKI-1 (stredná úroveň) sa akceptuje pri zápise na vysoké školy, na získanie bakalárskeho a magisterského titulu je potrebný TRKI-2 (pokročilá úroveň).

Poplatok: od 50 do 120 eur podľa úrovne

Platnosť: neobmedzená

Testovanie na Slovensku: Bratislava

Bližšie informácie: Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave – www.rcvkba.sk

www.philol.msu.ru/rus/kaf/testcentre,

http://www.rudn.ru/education/educational-programs