Španielčina

DELE Diplomas de Español como Lengua Extranjera

Použitie: Osvedčenia o znalosti španielčiny ako cudzieho jazyka udeľované španielskym Ministerstvom školstva a kultúry. Skúšky vypracováva a hodnotí Univerzita v Salamanke, za organizáciu zodpovedá Instituto Cervantes.

Platnosť: neobmedzená

Bližšie informácie: http://diplomas.cervantes.es alebo Aula Cervantes, Ekonomická univerzita

Poplatok: 35 eur/A1, 41 eur/A2, 48 eur/B1, 59 eur/B2, 66 eur/C1, 71 eur/C2

Forma testu: Nivel A1 pozostáva zo štyroch všeobecných okruhov: pochopenie písaného textu, počúvanie, písomný prejav, ústny prejav. Skúšky DELE Inicial (B1), Intermedio (B2), Superior (C2) sa skladajú z piatich častí, organizovaných v troch okruhoch. Pre získanie diplomu DELE je potrebné získať hodnotenie „vyhovel“ v každom z okruhov skúšok v rámci toho istého termínu.

Na web stránke http://diplomas.cervantes.es je možný prístup k sprievodcom pre získanie diplomov DELE, v ktorých sa špecifikuje požadovaná úroveň a hodnotené zručnosti.

Testovacie centrum: Aula Cervantes, Ekonomická univerzita v Bratislave, Konvetná 1, 811 06 Bratislava, e-mail: aula.bratislava@cervantes.es, tel.: 02/ 5463 0625

Termín jazykovej skúšky DELE: máj a september (zápis možný vo februári – apríli a v septembri – októbri)