Taliančina

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera
Certifikát o znalosti taliančiny ako cudzieho jazyka je medzinárodne uznávaný diplom, ktorý udeľuje Università per Stranieri di Siena na základe dohody s Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky. Je to oficiálny dokument , ktorý preukazuje úroveň jazykovo – komunikatívnych zručností v taliančine ako cudzom jazyku. Certifikáty CILS sú uznávané na pracovné i študijné účely.

PLIDA - Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri
Certifikát PLIDA osvedčuje jazykovú spôsobilosť a znalosť talianskeho jazyka a je jedným zo štyroch certifikátov uznaných talianskym ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom pre univerzity a výskum a Ministerstvom sociálnych vecí Talianskej republiky. Certifikát PLIDA sa udeľuje na základe dohody uzatvorenej s Univerzitou „La Sapienza“ v Ríme.