Štúdium v zahraničí

V tejto sekcii môžete nájsť informácie o vysokoškolských systémoch vo vybraných krajinách a podmienkach prijatia na vysokoškolské štúdium v zahraničí, ako aj odkazy na webové stránky o štúdiu v zahraničí a rebríčky vysokých škôl, informácie o ECTS- Európskom systéme pre prenos kreditov a EUROPASSe - európskom životopise, jazykovom pase, mobilitnom pase, doplnku k diplomu a doplnku k certifikátu. V prípade záujmu o finančnú podporu počas vysokoškolského štúdia v zahraničí je možné získať bližšie informácie v časti štipendiá a granty. 

Informácie o štúdiu podľa krajín
V tejto sekcii nájdete základné informácie o systéme štúdia vo vybraných krajinách a linky na zaujímavé webstránky, kde môžete nájsť ďalšie dôležité informácie.

Štipendiá a granty
Sekcia vám ponúka možnosť vyhľadať si informáciu o štipendiách a grantoch, najmä pre pobyty v zahraničí. Obsahuje ako ponuky, ktoré priamo administruje SAIA, n. o., ale aj základné informácie o ponukách iných grantových agentúr.

Ranking - Rebríčky vysokých škôl
Zistite, ktoré sú vysoké školy vo svete sú kvalitné. Ranking univerzít vo svete.

Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS)
Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov pomáha študentom pri mobilite medzi krajinami a uznávaní ich akademických titulov a období štúdia v zahraničí.

EUROPASS - európsky životopis, jazykový pas, mobilitný pas, doplnok k diplomu a doplnok k certifikátu
Europass vám môže pomôcť naplánovať si vzdelávanie a nájsť správne príležitosti na rozvoj vašich zručností.