Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS)

Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) je nástrojom európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania na zvýšenie transparentnosti štúdií a kurzov. Pomáha študentom pri mobilite medzi krajinami a uznávaní ich akademických titulov a období štúdia v zahraničí. ECTS umožňuje, aby kredity získané v jednej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania boli započítané do programu študovaného na inej škole. ECTS bol zavedený vo väčšine krajín európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania ako vnútroštátny systém kreditov a jeho používanie sa neustále rozširuje.