Albánsko

Oficiálny názov štátu: Albánska republika / Shqipëri (alban.) / The Republic of Albania (angl.)
Hlavné mesto: Tirana / Tirane (alban.) / Tirana (angl.)
Úradný jazyk: albánčina
Rozloha: 28 748 km2
Počet obyvateľov: 2,8 mil. 
Administratívne členenie: 12 prefektúr (krajov), 36 okresov, 65 mestských a 309 vidieckych obcí
Mena: albánsky lek (ALL)

Albánsko leží na Balkánskom polostrove na pobreží Jadranského a Iónskeho mora. Je to hornatá krajina, asi tri štvrtiny jeho územia tvoria hory a kopce s nadmorskou výškou viac ako 200 metrov. Albánsko je parlamentnou republikou a od júna 2014 oficiálnym kandidátom na vstup do Európskej únie. Táto krajina, ktorá sa nachádza na pomedzí civilizácií má skutočne bohatú históriu, napr. takmer 2 500 rokov staré albánske mesto Berat je zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNECSO. Mesto Berat je 120 km vzdialené od hlavného mesta Albánska Tirany. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokošolské vzdelávanie v Albánsku poskytuje 16 univerzít a 26 súkromných vysokých škôl. Vysokoškolskými inštitúciami sú univerzity (Universiteti), akadémie (Akademia), vysoké školy (Kolegji universitar) a odborné vysoké školy (Kolegj i Lartër Profesional).

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové. 

Bakalárske štúdium trvá 3 roky (180 ECTS). magisterské štúdium 1 - 2 roky (60-120 ECTS) a doktorandské štúdium 3 - 5 rokov. V prípade niektorých odborov ako medicína, zubné lekárstvo, veterinárske lekárstvo, farmácia, architektúra a právo sa štúdium realizuje v spojenom prvom a druhom stupni štúdia. Štúdium v tomto prípade trvá 5 - 6 rokov (300 - 360 ECTS). Na treťom stupni sa realizuje aj špecializované magisterské (Master Ekzekutiv) a diplomové štúdium (Diplomë specializimi).


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou prijatia zahraničných študentov na vysokú školu je maturitné vysvedčenie a úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov. Od roku 2016 - 2017 je prijatie podmienené dosiahnutými výsledkami na maturitnom vysvedčení. Úradným jazykom je albánčina a zahraniční študenti musia absolvovať skúšku z albánskeho jazyka. V prípade štúdia v angličtine je potrebné predložiť doklad o znalosti anglického jazyka.

Podmienky prijímacích pohovorov pre cudzincov určuje oddelenie zahraničných vzťahov pri ministerstve vzdelania a vedy. Zahraniční študenti musia mať životné a zdravotné poistenie. 


Školné poplatky a životné náklady

Na verejných aj súkromných inštitúciách sa platí školné. Zahraniční študenti platia za štúdium ca. 1500 - 4000 eur na jeden akademický rok. Priemerné náklady na život v Albánsku sú 250 - 500 eur.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Albánsku nájdete v Bulletine SAIA 1/2015, ktorého témou bolo vysokoškolské štúdium na Balkáne.


Webové stránky

Štúdium:

www.ascal.al/en/ - Agentúra pre zabezpečenie kvality vzdelávania

 

Výskum:

www.euraxess.al - Euraxess centrum pre výksumných pracovníkov v Albánsku

 

Ďalšie informácie:

www.arsimi.gov.al - ministerstvo školstva a športu
https://punetejashtme.gov.al/ - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/tirana - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tirane
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Albánsku
www.albania.al - stránka Albánskej národnej agentúry pre turizmus


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: