Austrália

Oficiálny názov štátu: Austrálsky zväz / Commonwealth of Australia (angl.)
Hlavné mesto: Canberra / Canberra (angl.)
Úradný jazyk: anglický
Rozloha: 7 682 300 km²
Počet obyvateľov: 25 447 245 
Administratívne členenie: 6 štátov a 2 federálne územia: Nový Južný Wales - NSW, Viktória - VIC, Queensland - QLD, Západná Austrália - WA, Južná Austrália - SA, Tasmánia - TAS, Severné územie - NT , Územie hlavného mesta Austrálie -ACT (Australian Capital Territory)
Mena: austrálsky dolár (AUD)

Austrália patrí medzi najšťastnejšie karjiny sveta a až 5 austrálskych miest sa umiesnilo medzi 30 najlepšími univerzitnými metropolami sveta. Je to tretia najpopulárnejšia krajina sveta v oblasti vysokoškolského vzdelávania, v ktorej v súčasnosti študuje takmer 700 000 zahraničných študentov. Až 6 austrálskych univerzít sa umiestnilo v rebríčku top 100 svetových univerzít. Občania SR môžu v Austrálii stráviť 1-ročnú pracovnú dovolenku/working holiday na základe dohody medzi SR a Austráliou.Počas tohto pobytu môžu mladí ľudia (vo veku 18 až 30 rokov) v krajine študovať, cestovať a pracovať.


Vysokoškolské vzdelávanie

Univerzitné a neuniverzitné (VET- vocational education and training) poskytuje vyše 1 200 inštitúcií, ktoré ponúkajú viac ako 22 - tisíc kurzov. 

Vysokoškolské inštitúcie sú verejné a súkromné. Cudzinci, ktorí prišli so študentským vízom, musia študovať na školách a v programoch registrovaných v CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students). Registrácia zaručuje, že škola a kurz spĺňajú požadované štandardy. Od zahraničných študentov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka, potvrdená niektorou zo skúšok. Najčastejšie sa uznávajú TOEFL, IELTS, Cambridge (stupen Proficiency), prípadne prijímacia skúška ponúkaná strediskami jazykového štúdia pri univerzitách či colleges.

Neuniverzitné inštitúcie ponúkajú profesne zamerané 6-mesačné až 3-ročné kurzy, univerzity ponúkajú 3- až 4-ročné bakalárske, 1- ročné magisterské a 3-ročné doktorandské programy.

Akademický rok sa delí buď na 2 semestre, alebo 3 trimestre. Začiatok akademického roka je spravidla v marci.


Podmienky prijatia na štúdium

Prihlasuje sa priamo na vysokoškolských inštitúciách, ktoré majú po celom svete vytvorené siete agentov, ktorí poskytujú záujemcom bližšie informácie o možnostiach štúdia. Kontakty na nich sú zverejnené na stránkach vysokých škôl. Pomôckou môže byť aj portál Study Assist

The University of Sydney - najstaršia univerzita v Austrálii a jedna z najlepších svetových unierzít.


Školné poplatky a životné náklady

V Austrálii sa platí školné, jeho výška je rôzna, závisí od stupňa a typu programu. Na bakalárskom stupni sa ročné školné pohybuje od 20- do 45-tisíc austrálskych dolárov (AUD), na magisterskom od 22- do 50-tisíc AUD a na doktorandskom od 18- do 42-tisíc AUD.

Silným lákadlom okrem širokej ponuky austrálskych vzdelávacích inštitúcií je fakt, že študentské vízum oprávňuje legálne pracovať na čiastočný úväzok, maximálne 40 hodín počas dvoch týždňov počas trvania štúdia/kurzu, neobmedzene počas prázdnin.

Životné náklady počas štúdia v Austrálii závisia od miesta štúdia, univerzity, stupňa štdia a tiež od lokality. Poplatky za ubytovanie sa pohybujú od 90 AUD - 440 AUD/týždeň (t.j. 1 600 až 17 600 AUD za rok) podľa typu ubytovania (hostel, spoločný prenájom, internát, a pod.). Na ďalšie výdavky budete potrebovať min. 425 AUD/týždeň (strava, elektrina, cestovné, telefón, internet, voľný čas, a pod.) t.j. min. cca 17 000 AUD/rok. K pobytovým nákladom je potrbné pripočítať zdravotné poistenie a ďalšie poistenia.


Bulletin SAIA

Podrobnejšie informácie o štúdiu v Austrálii nájdete aj v Bulletine SAIA 4/2018.


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinaustralia.gov.au - zoznam univerzít, vyhľadávanie študijných programov
www.studying-in-australia.org/ - všetko, čo potrebuje vedieť zahraničný uchádzač o štúdiu v Austrálii

 

Výskum:

euraxess.ec.europa.eu/worldwide/australia-nz - pracovné ponuky v oblasti výskumu
www.arc.gov.au - austrálska výskumná rada
researchdata.edu.au - vyhľadávanie údajov o austrálskom výskume

 

Štipendiá:

www.studyinaustralia.gov.au/English/Australian-Education/Scholarships - vyhľadávanie štipendií
www.education.gov.au/destination-australia- štipendijná program austrálskej vlády Destination Australia
www.studyinaustralia.gov.au/English/Australian-Education/Scholarships - prehľad austrálskych štipendií

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie)

 

Dôležité kontakty:

Informácie o vízach do Austrálie 
austria.embassy.gov.au/vien- Austrálske veľvyslanectvo vo Viedni / Australian Embassy, Immigration Department
Podávanie žiadostí o víza online
www.aqf.edu.au– zoznam akreditovaných vzdelávacích inštitúcií a akreditačných orgánov


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: