Bielorusko


Oficiálny názov štátu: Bieloruská republika / Respublika Belarus (bielorus./rus.) / Republic of Belarus (angl.)
Hlavné mesto: Minsk / Minsk (bielorus./rus.) / Minsk (angl.)
Úradný jazyk: bieloruský, ruský
Rozloha: 207 595 km²
Počet obyvateľov: 9,4 mil.
Administratívne členenie: 6 oblastí, nazvaných podľa správnych oblastných centier (Brest, Vitebsk, Gomeľ, Grodno, Minsk a Mogiľov). Hlavné mesto Minsk je samostatnou územnosprávnou jednotkou.
Mena: Bieloruský rubeľ (BYR)

V Bielorusku existujú dva úradné jazyky: ruština a bieloruština. Väčšina ľudí v každodennom živote  používa ruštinu avšak bežne sa používa aj zmes ruského a bieloruského jazyka nazývaná trasjanka. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Bielorusku poskytuje 44 štátnych (25 univerzít, 9 akadémií, 4 inštitúty, 5 kolégií a 1 vysoká technická škola) a 13 neštátnych vysokých škôl. Vyučovacími jazykmi sú bieloruský a ruský jazyk, niektoré inštitúcie umožňujú štúdium aj v anglickom, prípadne inom cudzom jazyku.


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium je maturitné vysvedčenie ekvivalentné bieloruskému maturitnému vysvedčeniu, znalosť vyučovacieho jazyka a zvládnutie prijímacích skúšok. Študenti, ktorí nemajú požadovanú jazykovú znalosť môžu navštevovať ročný kurz jazykovej a odbornej prípravy. Po úspešnom ukončení kurzu môžu nastúpiť na riadne vysokoškolské štúdium vo zvolenom odbore.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z ruského jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Zahraniční študenti platia školné na všetkých úrovniach vzdelávania: 1000 – 3000 USD/rok
Životné náklady: cca. 150 - 200 USD/mesiac
Poistenie: 95 – 165 USD/rok
Ubytovanie na internáte: cca. 15 – 30 USD/mesiac


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Bielorusku nájdete v Bulletine SAIA 11/2016.


Webové stránky

Štúdium:

www.enic-naric.net/belarus.aspx - uznávanie dokladov o vzdelaní
www.studyin.edu.by - portál Strediska pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní

 

Ďalšie informácie:

www.edu.gov.by - ministerstvo školstva
www.mfa.gov.by - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/minsk - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Minsku
https://slovakia.mfa.gov.by/sk/ - Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Bielorusku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: