Bosna a Hercegovina

Oficiálny názov štátu: Bosna a Hercegovina / Bosnia and Herzegovina (angl.)
Hlavné mesto: Sarajevo / Sarajevo (angl.)
Úradný jazyk: bosniansky, srbský, chorvátsky
Rozloha: 51 129 km²
Počet obyvateľov: 3,271 mil. (2021)
Administratívne členenie: Federácia Bosna a Hercegovina (skladá sa z 10 autonómnych kantónov), Republika Srbská a federálny distrikt Brčko
Mena: konvertibilná marka (BAM)

Bosna a Hercegovina je pohostinná balkánska krajina, ktorá v Európe zosobňuje orientálne tradície a netypicky rozmanitú kultúru. V decembri 2022 bol Bosne a Hercegovine udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ za predpokladu, že krajina vykoná kroky uvedené v oznámení Komisie z októbra 2022 o politike rozširovania, ktorými posilní právny štát, boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, riadenie migrácie a základné práva.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a vysoké školy (poskytujú vzdelanie iba na bakalárskom stupni), ktoré sú
verejné a súkromné. Ich zoznam je na stránke Agentúry pre rozvoj a kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové. Bakalárske štúdium trvá 3 až 4 roky (180 až 240 ECTS), magisterské 1 až 2 roky (60 až 120 ECTS) a doktorandské štúdium 3 roky. Niektoré študijné odbory sa dajú študovať iba v 5- až 6-ročnom integrovanom magisterskom programe (lekárske vedy – medicína, stomatológia; farmácia, veterinárstvo).

Pri výbere vysokej školy môžu záujemcom o štúdium pomôcť rebríčky najlepších vysokých škôl sveta.
Bosna a Hercegovina má v rebríčku QS jednu školu: University of Sarajevo (na mieste 1 201-1 400).


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou prijatia na vysokú školu je doklad o ukončení štvorročného stredoškolského štúdia. Škola môže stanoviť aj ďalšie
podmienky.


Školné poplatky a životné náklady

Na verejných aj súkromných inštitúciách sa platí školné. Zahraniční študenti platia za štúdium spravidla do 4 000 EUR za jeden
akademický rok. (Rámec poplatkov spravidla stanovujú ministerstvá školstva, každý kantón má vlastné, ich zoznam je na stránke Mapa vzdelávania v BiH). Priemerné mesačné životné náklady sú 250 až 500 EUR.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Bosne a Hercegovine nájdete v v Bulletine SAIA 4/2023, ktorého témou bolo Vysokoškolské štúdium v krajinách programu CEEPUS.


Webové stránky

Štúdium:

http://www.cip.gov.ba/en - Centrum pre informovanie a uznávanie kvalifikácií vo vysokoškolskom vzdelávaní Bosny a Hercegoviny; zoznam vysokoškolských inštitúcii
Agentúry pre rozvoj a kvalitu vysokoškolského vzdelávania

 

Výskum:

www.euraxess.ba- národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/ - Medzinárodný vyšehradský fond

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

https://www.mzv.sk/web/sk/bosna_a_hercegovina - Informácie na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
https://www.mzv.sk/web/sarajevo - Veľvyslanectvo SR v Sarajeve

National tourist organization of Republic of Srpska
Tourism association of Federation of Bosnia and Herzegovina
Wikitravel Bosnia and Herzegovina
BIH Presidency official presentation 
Council of Ministers official presentation
Federation of BIH Goverment's official presentation 
Republic of Srpska Government's official presentation 
Brčko District's official presentation 


Štipendiá a granty - Bosna a Hercegovina

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: