Brazília

Oficiálny názov štátu: Brazílska federatívna republika, Brasil (República Federativa do Brasil) (portugalsky), The Federative Republic of Brazil (anglicky)
Hlavné mesto: 
Brazília
Úradný jazyk: portugalský
Rozloha: 8 547 403,5 km²
Počet obyvateľov:
206 089 040
Administratívne členenie:
federácia 27 štátov
Mena:
brazílsky real (BRL)

Brazília je najväčší a najľudnatejší juhoamerický štát, ktorý susedí s takmer všetkými krajinami Južnej Ameriky okrem Ekvádoru a Čile. Ide o piatu najväčšiu krajinu sveta. Na území Brazílie sa rozkladá jeden z najväčších tropických dažďových pralesov na svete. Najväčšie mesto je Sao Paolo s počtom obyvateľov 11,3 miliónov.
Brazília je multikultúrny a etnicky rozmanitý štát, ktorého vlláda významne prispieva na vysokoškolské vzdelávanie a školné je primerané. Vďaka tomu je Brazília mimoriadne prístupná pre zahraničných študentov. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Brazílsky vysokoškolský systém pozostáva z dvoch stupňov: bakalársky v trvaní od 3 do 6 rokov a druhý (licentiata) stupeň v trvaní od 2 do 3 rokov, v prípade budúcich učiteľov to môžu byť až 3 až 4 roky, pre technické a iné odbory je to v trvaní 3 až 3 roky. Odbory ako zubárstvo, architektúra, veterina, právo a strojárstvo patria medzi 5-ročné štúdijné odbory. Základne štúdium medicíny trvá 6 rokov plus niekoľko ďalších rokov potrebných na špecializuáciu v daných medicínskych odboroch. Doktorandské denné štúdium trvá 4 roky.

Niekoľko brazílských univerzít je v najznámejších rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Kvalita programov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia je hodnotená na pravidelnej báze (každé 4 roky). Programy, ktoré získajú známku 6 a 7, sa považujú za vynikajúce nielen na národnej ale i na medzinárodnej úrovni.  V Brazílii je 3678 programov (2. a 3. stupňa VŠ  štúdia), z ktorých 416 dostalo najvyššiu známku kvality.

91% programov pre 2. a 3. stupeň vysokoškolského štúdia so známkou 6 a 7 je poskytovaná verejnými univerzitami, v ktorých sa školné nevyžaduje. Okrem toho je tu aj možnosť získať štipendium na pokrytie pobytových nákladov. Bližšie informácie CAPES.

Prehľad brazílskych vysokoškolských programov v anglickom jazyku nájdete v dokumente Britskej rady Guide of Brazilian Higher Education Courses in English (informácia bola platná v roku 2016; aktuálna verzia na rok 2021 zatiaľ na uvedenej webovej stránke nebola uverejnená)

Akademický rok začína vo februári a končí v decembri. Letné prázdniny trvajú od polovice decembra do polovice februára.

Mesto São Paulo, s počtom obyvateľov vyše 12 miliónov, je sídlom najlepšej brazílskej univerzity - Universidade de São Paulo


Podmienky prijatia na štúdium

Od uchádzačov o štúdium na štátnych aj súkromných univerzitách sa vyžaduje zloženie prijímacej skúšky, a to buď skúšky Vestibular alebo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), niekedy oboch. Niektoré univerzity majú vlastné skúšky. Niektoré verejné vysoké školy využívajú na prijímanie uchádzačov, ktorí absolvovali skúšku ENEM, systém SISU (Sistema de Seleção Unificada – http://sisu.mec.gov.br/). Vstupná skúška Vestibular sa spravidla koná od novembra do januára. Od zahraničných uchádzačov sa okrem absolvovania prijímacej skúšky vyžaduje aj dokladovanie znalosti portugalského jazyka certifikátom Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras) – http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z portugalského jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Na verejných školách sa neplatí školné, pretože brazílska federálna ústava zaručuje všetkým študentom právo na bezplatné verejné vzdelávanie. Platí sa len registračný poplatok.

Na súkromných školách sa školné pohybuje od 7 000 až 43 000 BRL ročne.

Zahraniční študenti majú prístup k finančnej pomoci, ktorá im pomôže s nákladmi na stravu, knihy, ubytovanie a dopravu. Je k dispozícii prostredníctvom každej inštitúcie. 

Na rozdiel od iných krajín, väčšina inštitúcií v Brazílii neponúka ubytovanie pre študentov. To znamená, že študenti si musia nájsť ubytovanie na súkromí. Mohlo by byť užitočné kontaktovať vašu univerzitu podľa vášho výberu, pretože môže študentom pomôcť nájsť niekde vhodné ubytovanie. Ubytovanie v hostiteľskej rodine (čo je vynikajúci spôsob integrácie do miestnej kultúry) je ďalšou možnosťou ubytovania pre zahraničných študentov. vynikajúci spôsob integrácie do miestnej kultúry!

Prenájom súkromného bytu v Brazílii môže stáť 1 000 až 2 056 BRL mesačne. Lacnejšia reštaurácia môže stáť od 18 BRL, lístok do kina bude stáť od 21 BRL. 

Od konca roku 2016 môžu študenti pracovať popri štúdiu. To otvára medzinárodným študentom veľa príležitostí na financovanie štúdia.


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Brazílii nájdete v Bulletine SAIA 3/2014, ktorého témou bolo Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike.


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinbrazil.com.br - informácie o štúdiu v Brazílii

 

Výskum:

www.brasilciencia.com.br/ - portál o vede a výskumne v Brazílii
www.scielo.br/ - vedecká elektronická knižnica SciELO pokrývajúca vybranú zbierku brazílskych vedeckých časopisov
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil - Euraxess centrum pre výskumných pracovníkov pre Brazíliu, Latinskú Ameriku a krajiny Karibiku

 

Štipendiá:


Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

http://portal.mec.gov.br/index.php – portál ministerstva školstva; na stránke sa nachádza aj vyhľadávač federálnych univerzít a univerzitných inštitútov
www.mre.gov.br - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/brazilia - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Brazílii
http://bratislava.itamaraty.gov.br/sk/ - Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Brazílií

 


Štipendiá a granty

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Pobyty pre postdoktorandov:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: