Bulharsko

Oficiálny názov štátu: Bulharská republika / Republika Balgariya (bulh.) / Republic of Bulgaria (angl.)
Hlavné mesto: Sofia / Sofiya (bulh.) / Sofia (angl.)
Úradný jazyk: bulharčina 
Rozloha: 111 001 km2
Počet obyvateľov: 6,9 mil.
Administratívne členenie: 28 oblastí, 264 okresov
Mena: lev

Bulharsko je celosvetovo známe ako krajina ruží. Najznámejšia je damascénska ruža obsahujúca vzácny olej, ktorá sa tu pestuje viac než 300 rokov. Zároveň sa táto krajina považuje aj za najstarší región produkcie vína na svete. Bulhari sa pýšia aj dvomi veľmi zaujímavými prvenstvami vo svete techniky. Prvé digitálne hodinky vynašiel bulharský inžinier Peter Petroff. Syn bulharského imigranta v USA - John Atanasoff mal zase zásluhu na prvom digitálnom počítači na svete. Zaujímavosťou Bulharska môže byť aj neverbálna komunikácia. Súhlasné a záporné kývanie hlavou má totiž opačný význam ako u nás a bulharské "áno" znamená "nie". 


Vysokoškolské vzdelávanie    

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, špecializované vysoké školy a colleges. Akademický rok je rozdelený na 2 semestre a trvá 9 mesiacov, obvykle od októbra do júna.


Podmienky prijatia na štúdium

Uchádzači sú na vysokoškolské štúdium prijímaní na základe prijímacej skúšky alebo na základe výsledkov zo sredoškolského štúdia (závisí od študijného odboru). 

Dokumenty potrebné pri uchádzaní sa o bakalárske/magisterské štúdium (úradne preložené do bulharského jazyka): 

- žiadosť o prijatie na štúdium 

- stručný životopis

- kópia cestovného pasu

- úradne overená kópia maturitného vysvedčenia/vysokoškolského diplomu

- dokument vydaný zodpovednými slovenskými orgánmi, ktorý potvrdzuje právo uchádzača ďalej študovať na vysokej škole na Slovensku po ukončení stredoškolského vzdelania

- výpis známok

- potvrdenie o dobrom zdravotnom stave (nie staršie ako 1 mesiac v čase podávania žiadosti)

- štyri fotografie pasového formátu

- jazykový certifikát


Školné poplatky a životné náklady

Školné poplatky: Občania EÚ platia ročne školné poplatky vo výške 300 - 1700 eur v závislosti od konkrétnej univerzity a mesta. Programy v bulharskom jazyku sú spravidla aj o 500 eur lacnejšie ako programy ponúkané v cudzom jazyku. 

Životné náklady: Životné náklady v Bulharsku nie sú vysoké v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. 


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Bulharsku nájdete v Bulletine SAIA 1/2015, ktorého témou bolo vysokoškolské štúdium na Balkáne.


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinbulgaria.bg - informácie o štúdiu a živote v Bulharsku
www.neaa.government.bg - Národná agentúra pre hodnotenie a akreditáciu, zoznam akreditovaných vysokoškolských inštitúcií

 

Výskum:

www.euraxess.bg - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.mon.bg – Ministerstvo školstva a vedy Bulharskej republiky
www.mfa.bg – Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej republiky
www.mzv.sk/web/sofia - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bulharsku
https://mfa.bg/sk/embassies/slovakia - Veľvyslanectvo Bulharskej republiky na Slovensku
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Bulharsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: