Čierna Hora

Oficiálny názov štátu: Čierna Hora / Crna gora (čiern.) / Montenegro (angl.)
Hlavné mesto: Podgorica / Podgorica (čiern.) / Podgorica (angl.)
Úradný jazyk: čiernohorský
Rozloha: 13 812 km²
Počet obyvateľov: 620 029
Administratívne členenie: 23 municipalít (opština)
Mena: Euro (EUR)

Administratívnym hlavným mestom Čiernej Hory je Podgorica, ale jej kultúrnym centrom je historicky staršie mesto Cetinje. Toto bývalé hlavné mesto Čiernej Hory je dodnes oficiálnym sídlom prezidenta republiky. Mesto Cetinje spomína vo svojom cestopise aj slovenský básnik a prozaik Svetozár Hurban Vajanský ("Dubrovník - Cetinje" z roku 1901). Čierna Hora bola spočiatku súčasťou Juhoslávie, v období od 2003 do 2006 tvorila federatívny zväzok zo Srbskom. Nezávislosť Čiernej Hory vyhlásil čiernohorský parlament na základe výsledkov referenda 3. júna 2006.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Čiernej Hore poskytujú štyri univerzity (jedna je verejná a tri sú súkromné), štyri súkromné fakulty a jedna verejná fakulta. Univerzitné vzdelanie je trojstupňové. Prvý stupeň (bakalárske štúdium) trvá 3 roky, druhý stupeň (magisterské štúdium) trvá 2 roky a tretí stupeň (doktorandské štúdium) trvá 3 roky. 

Univerzita Čierna Hora (Univerzitet Crne Gore – http://ucg.ac.me) je verejnou univerzitou, ktorá vznikla v roku 1974 zlúčením viacerých fakúlt a odborných vysokých škôl a bola po dlhý čas jedinou vzdelávacou inšitúciu v Čiernej hore. V súčasnosti poskytujú vysokoškolské vzdelávanie okem nej aj tri súkromné vysoké školy Univerzita Donja Gorica (Univerzitet Donja Gorica - https://www.udg.edu.me/), Univerzita Mediteran (Univerzitet Mediteran - http://unimediteran.net) a Univerzita Adriatic Bar (Univerzitet Adriatic Bar - www.univerzitetadriatik.com). Okrem týchto štyroch univerzít je možné získať vysokoškolské vzdelanie aj na samostatných fakultách, z ktorých štyri sú súkromné a jedna je verejná.  

Akademický rok sa delí na 2 semestre, zimný semester trvá od septembra do januára a letný semester od februára do júna.


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienky prijatia stanovuje univerzita, pre cudzincov podľa vysokoškolského zákona platia rovnaké podmienky ako pre občanov Čiernej Hory.


Školné poplatky a životné náklady

Na verejných vysokých školách sa neplatí školné. Priemerné životné náklady sú 400-500 EUR/mesiac.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Čiernej hore nájdete v Bulletine SAIA 11/2011, ktorého témou bolo štúdium v krajinách bývalej Juhoslávie a v Bulletine SAIA 1/2015, ktorého témou bolo vysokoškolské štúdium na Balkáne.


Webové stránky

Štúdium:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/montenegro_en 

 

Výskum:

www.euraxess.me  – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.gov.me/en/organizational-units – stránka čiernohorskej vlády v anglickom jazyku so zoznamom kontaktov na jednotlivé ministerstvá a úrady
www.mzv.sk/web/podgorica - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Podgorici
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Čiernej Hore


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: