Čína

Oficiálny názov štátu: Čínska ľudová republika / Zhonghua Renmin Gongheguo (čín.) / People´s Republic of China (angl.)
Hlavné mesto: Peking / Bei Jing (čín.) / Beijing (angl.)
Úradný jazyk: štandardná mandarínska čínština - putonghua (spoločný jazyk)
Rozloha: 9 597 000 km²
Počet obyvateľov: 1,4 mld. 
Administratívne členenie: 23 provincií (s Taiwanom), 5 autonómnych oblastí a 4 municipality pod priamou správou (Peking, Šanghaj, Tiencin, Chongqing); 2 osobitné administratívne oblasti - Hongkong a Macao
Mena: Yuan (CNY), miestne označenie Renminbi (RMB) 

 

Čína je počtom obyvateľov najľudnatejším štátom sveta.

Na juhozápade krajiny sa nachádza Tibetská náhorná plošina, ktorú z južnej a juhozápadnej strany obklopujú Transhimaláje a Himaláje, kde sa v nadmorskej výške 8 848 m vypína najvyšší bod krajiny i sveta Mount Everest. 

Po prvý raz bola zjednotená zakladateľom dynastie Qin, prvým známym čínskym cisárom Qin Shi Huangdi, v roku 221 pred n.l. Cisárstvo (rôzne dynastie) pretrvalo vyše dvetisíc rokov, do roku 1911, keď vznikla Čínska republika. V roku 1931 Japonsko anektovalo severovýchodnú časť Číny (Mandžusko) a od roku 1937 až do porážky v 2. svetovej vojne v roku 1945 okupovalo veľkú časť východnej a juhovýchodnej časti krajiny. Po porážke Japonska sa v Číne rozpútala občianska vojna (1946 – 1949) medzi nacionalistickou stranou Kuomintang vedenou generálom Čankajškom a Komunistickou stranou Číny vedenou Mao Ce-Tungom. Po porážke vojsk Kuomintangu 1. októbra 1949 vznikla Čínska ľudová republika. V posledných desaťročiach 20. storočia Peking postupne presadzoval liberálnejšiu hospodársku politiku a teóriu postupného otvárania sa svetu. Čína je v súčasnosti druhou najväčšou svetovou ekonomikou a najväčším exportérom na svete.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelanie v Číne poskytujú univerzity a odborné vysoké školy (colleges), ktoré sú zamerané profesne. Univerzity sú rozdelené do viacerých kategórií podľa toho, či spadajú priamo pod ministestvo školstva, alebo pod regionálne vlády, resp. vlády autonómnych oblastí.

Zahraniční študenti sa môžu hlásiť iba na univerzity a vysoké školy, ktoré majú akreditáciu na výučbu zahraničných študentov.

Vysokoškolské vzdelávanie v Číne je trojstupňové. Prvý, pregraduálny stupeň trvá zvyčajne 4 roky, resp. 5 rokov v odbore medicína a niektorých technických odboroch. Po úspešnom absolvovaní študent získa bakalársky titul (Xueshi). Druhý, postgraduálny stupeň predstavuje 3-ročné magisterské štúdium (Shoshi). Tretí stupeň, doktorandské štúdium (Boshi), trvá minimálne tri roky.


Podmienky prijatia na štúdium

Cudzinci sa môžu hlásiť iba na univerzity a vysoké školy, ktoré majú akreditáciu na výučbu zahraničných študentov. Ich zoznam je zverejnený napríklad na portáli Štúdium v Číne (http://www.studyinchina.net.cn).

Študenti sa môžu hlásiť buď prostredníctvom Čínskej štipendijnej rady, alebo priamo. Základnou podmienkou je úspešné ukončenie požadovaného vzdelania. Podmienky jednotlivých škôl sa môžu líšiť, niektoré môžu vyžadovať certifikát testu HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi – Chinese Proficiency Test) na úrovni C.

Pokiaľ sa záujemcovia uchádzajú o prijatie na štúdium prostredníctvom Čínskej štipendijnej rady, musia predložiť prihlášky do 31. mája. Čínska štipendijná rada študentov umiestňuje na univerzity, ktoré prijímajú zahraničných študentov v rámci programov štipendií čínskej vlády. Ich zoznam uvádza Čínska štipendijná rada na svojej web-stránke www.csc.edu.cn.


Školné poplatky a životné náklady

Školné pre cudzincov samoplatcov je rôzne v závislosti od typu a stupňa štúdia, ako aj od univerzity. Na prvom stupni sa pohybuje od 1 800 do 6 400 USD, na druhom stupni od 2 600 do 7 400 USD a na treťom stupni od 2 900 do 8 400 USD ročne, pri krátkodobých pobytoch od 350 do 1 200 USD mesačne. Registračný poplatok sa pohybuje od 50 do 100 USD a na študijný materiál od 30 do 50 USD. Bližšie informácie sú zverejnené na stránkach jednotlivých univerzít alebo na http://www.study-in-china.org/.

Životné náklady sú v Číne rôzne podľa typu ubytovania a podľa miesta štúdia. Priemerné životné náklady sú 300 až 700 USD/mesiac (https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=China).


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Číne nájdete v Bulletine SAIA 11/2010.


Webové stránky

Štúdium:

www.edu.cn – Čínska sieť pre vzdelávanie a výskum (stránka je v angličtine), podrobné informácie o vzdelávaní, vede a výskume v Číne

Výskum:

www.edu.cn – Čínska sieť pre vzdelávanie a výskum (stránka je v angličtine), podrobné informácie o vzdelávaní, vede a výskume v Číne
euraxess.ec.europa.eu/worldwide/china - Euraxess centrum pre výskumných pracovníkov

Štipendiá:

www.csc.edu.cn – Čínska štipendijná rada, v sekcii Study in China informácie o štipendiách do Číny pre zahraničných študentov

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

Ďalšie informácie:

www.moe.gov.cn – ministerstvo školstva
www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/peking - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu
http://sk.chineseembassy.org/slo/ - Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Číne
http://cck-isc.ff.cuni.cz – Sinologické centrum Karlovej univerzity v Prahe (Česká republika), štipendiá do Číny
www.konfucius.sk – Konfuciov inštitút v Bratislave


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: