Cyprus

Oficiálny názov štátu: Cyperská republika / Kypriakn Dimokratia (novogréc.) / Republic of Cyprus (angl.)
Hlavné mesto: Nikózia / Lefkosía (novogréc.) / Nicosia (angl.)
Úradný jazyk: novogrécky, turečtina a angličtina
Rozloha: 9 251 km2
Počet obyvateľov: 1,2 mil. 
Administratívne členenie: 6 eparchií (obvodov)
Mena: Euro (EUR)

Cyprus je ostrov nachádzajúci sa na severovýchodnom okraji Stredozemného mora, na križovatke Európy, Ázie a Afriky. Je to tretí najväčší ostrov v Stredozemnom mori. Cyperská republika vstúpila do Európskej únie v roku 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami vrátane Slovenskej republiky. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné a súkromné univerzity a vysoké školy. Systém vzdelávania je trojstupňový, založený na bolonskom princípe. 

Stupne štúdia a tituly:

  • bakalár (Ptychio) s dĺžkou trvania 4 roky, 240 ECTS
  • magister (Metaptychiako) s dĺžkou trvania 1-2 roky, 90-120 ECTS
  • doktor (Didaktoriko) s minimálnou dĺžkou trvania 3 roky.

Okrem toho sú v ponuke aj študijné programy s kratším trvaním:

  • certifikát, 1 rok
  • diplomové štúdium, 2 roky
  • vyššie diplomové štúdium, 3 roky

Univerzitné vzdelávanie poskytujú tri verejné univerzity (The University of Cyprus, Open University of Cyprus a Cyprus University of Technology) a päť súkromných univerzít.

Neuniverzitný sektor je zastúpený 5 verejnými a 40 súkromnými vysokými školami.

Akademický rok sa delí na jesenný (september-december) a letný (január-máj).


Podmienky prijatia na štúdium

Uchádzači musia predložiť doklad o maturite. Študenti sa prijímajú na základe prijímacích pohovorov, počet miest je obmedzený. Študenti hlásiaci sa na University of Cyprus musia mať dobrú znalosť gréckeho alebo tureckého jazyka, na ďalšie školy znalosť anglického jazyka.


Školné poplatky a životné náklady

Domáci študenti a študenti z EU, ktorí študujú na prvom stupni verejných univerzít neplatia školné poplatky. Školné na súkromných vysokých školách je okolo 8 000 eur na jeden akademický rok. Študentom ale môže byť poskytnutá úľava na školnom vo výške 30% a taktiež sa môžu uchádzať o prospechové štipendiá. 

Životné náklady sú 500-750 EUR/mesiac.


Webové stránky

Štúdium:

www.highereducation.ac.cy – informácie o vysokoškolskom vzdelávaní na Cypre
www.highereducation.ac.cy/information_booklet/files/highereducation-vivliaraki.pdf - informačná brožúra s podrobnými informáciami o štúdiu na Cypre
www.kysats.ac.cy – uznávanie dokladov o vzdelávaní (agentúra KYSATS)

 

Výskum:

www.euraxess.org.cy – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.moec.gov.cy – ministerstvo školstva a kultúry
www.mfa.gov.cy - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/nicosia - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii
office@cyembassy.sk - Veľvyslanectvo Cyperskej republiky v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt na Cypre


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: