Estónsko

Oficiálny názov štátu: Estónska republika / Eesti Vabariik (estón.) / The Republic of Estonia (angl.)
Hlavné mesto: Tallinn / Tallinn (estón.) / Tallinn (angl.)
Úradný jazyk: estónsky
Rozloha: 45 227 km²
Počet obyvateľov: 1,317 mil. (údaj z roku 1/2017)
Administratívne členenie: 15 okresov
Mena: Euro (EUR)

Estónsko sa môže vo svete právom pýšiť svojím technologickým pokrokom a vývojom. Estónci dokonca modifikovali aj tradičný školský systém a technológie zaradili do učebných osnov už od prvého ročníka. Estónske školstvo sa už od začiatku povinnej školskej dochádzky zameriava na získanie zručností potrebných na programovanie a ovládanie najmodernejších technológií. Školstvo je v tejto krajine na veľmi vysokej úrovni a podľa testu PISA sú vedomosti a zručnosti pätnásťročných Estóncov najlepšie v Európe. Táto kvalita je viditeľná aj na estónskych univerzitách, na ktorých študuje progresívne a inovatívne študijné programy, ako sú elektronická verejná správa a počítačová bezpečnosť, čoraz viac zahraničných študentov (11% z celkového počtu študentov).


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Estónsku poskytujú 2 typy vysokoškolských inštitúcií univerzity (ülikool) a odborné vysoké školy (rakenduskõrgkool). V súčasnosti je v Estónsku 26 vysokoškolských inštitúcií: 6 verejných univerzít, 1 súkromná univerzita, 8 štátnych odborných vysokých škôl, 8 súkromných odborných vysokých škôl, 2 verejné odborné vzdelávacie inštitúcie. Zoznam vysokých škôl, aj s interaktívnou mapou, je na stránke estónskeho ministerstva školstva a výskumu


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou na prijatie je maturitné vysvedčenie ekvivalentné estónskemu maturitnému vysvedčeniu (so žiadosťou o uznanie dokladu o vzdelaní sa zahraniční študenti musia obrátiť na stredisko ENIC-NARIC v Estónsku), resp. doklad o prijatí na univerzitu v krajine pôvodu a znalosť estónskeho jazyka. Od skúšky z estónskeho jazyka sú oslobodení študenti, ktorí chcú študovať odbor estónčina ako cudzí jazyk. Záujemcom o štúdium bude umožnené pred nástupom na štúdium alebo počas štúdia absolvovať kurz estónskeho jazyka. Vysoká škola môže požadovať splnenie ďalších podmienok: napr. vykonanie prijímacích skúšok, priemer známok na maturitnom vysvedčení.


Školné poplatky a životné náklady

Výška školného sa líši v závislosti od stupňa štúdia a študijného programu. Školné v Estónsku sa pohybuje od 1660 eur do 7500 eur na rok pre bakalársky a magisterský stupeň vysokoškolského vzdelávania. Výnimkou je napríklad štúdium medicíny kde je ročné školné 12 000 eur. Niektoré univerzity ponúkajú aj študijné programy, kde nie je potrebné platiť školné (tuition fee waivers, tuition free programmes). Doktorandské štúdium v Estónsku je bezplatné.

Priemerné náklady vysokoškoláka v Estónsku sa pohybujú od 300 do 500 eur mesačne.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Estónsku nájdete v Bulletine SAIA 3/2017, ktorého témou bolo štúdium v Pobaltí. 


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinestonia.ee - štúdium v Estónsku
www.hm.ee/en/activities/higher-education - zoznam vysokých škôl (s interaktívnou mapou)
www.eyl.ee - Federácia estónskych študentov
www.eak.ee – Estónske akreditačné centrum
www.archimedes.ee/enic - ENIC/NARIC, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

 

Výskum:

www.euraxess.ee- národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá: 

www.haridus.archimedes.ee - Vzdelávacia agentúra Archimedes, databáza štipendií

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.hm.ee - ministerstvo vzdelávania a vedy 
www.vm.ee - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/helsinki - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Helsinkách (s pôsobnosťou pre Estónsko)
www.vienna.mfa.ee - Veľvyslanectvo Estónskej republiky vo Viedni (s pôsobnosťou pre Slovensko) 
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Estónsku
www.erkf.ee - Estónska národná kultúrna nadácia
www.politsei.ee/ - Polícia a rada hraničnej stráže (migračný úrad)


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: