Fínsko

Oficiálny názov štátu: Fínska republika / Suomen Tasavalta (fín.) / The Republic of Finland (angl.)
Hlavné mesto: Helsinki / Helsinki (fín.) / Helsinki (angl.)
Úradný jazyk: fínčina, švédčina
Rozloha: 338 432,07 km2
Počet obyvateľov: 5,5 mil. 
Administratívne členenie: šesť administratívnych provincií (po fínsky lääni)
Mena: Euro (EUR)

Najstaršou a najväčšou vzdelávacou inštitúciou vo Fínsku ju Univerzita v Helsinkách, ktorá sa v medzinárodných rebríčkoch vysokých škôl umiestňuje v prvej stovke. 26% všetkých vysokoškolských učiteľov a výskumníkov, ktorí na nej pôsobia pochádza zo zahraničia. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie vo Fínsku poskytujú univerzity (yliopisto/universitet – fínsky/švédsky) a vysoké odborné školy (ammattikorkeakoulut/yrkeshôgskolor; skr. AMK/YH). Univerzity uskutočňujú predovšetkým teoretické vzdelávanie zamerané na výskum a majú právo udeľovať doktoráty. Vysoké odborné školy sú zamerané na aplikovaný výskum a vývoj a umožňujú získať odborné vzdelanie v rôznych odboroch. V priebehu štúdia na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia získavajú študenti kredity (60 ECTS kreditov za jeden akademický rok).

Bakalárske štúdium na univerzitách trvá 3 roky a a magisterské 2 roky. Doktorandské štúdium trvá spravidla 4 roky.

Bakalárske štúdium na vysokých odborných školách trvá 3,5 - 4,5 rokov. Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, ale až po po absolvovaní 2-ročnej praxe. Získanie magisterského titulu trvá 1- 1,5 roka. Titul je ekvivalentný magisterskému titulu, ktorý udeľujú univerzity.

Akademický rok sa skladá z 2 semestrov, jesenný trvá od augusta/septembra do polovice decembra, jarný od januára do mája.

Fínske školy sú otvorené zahraničným študentom a poskytujú viac ako 400 kurzov a programov v angličtine - databáza študijných programov. Najviac bakalárskych programov v angličtine ponúkajú vysoké odborné školy, na magisterskom stupni je viac študijných programov v angličtine na univerzitách.


Podmienky prijatia na štúdium

Výberové a prijímacie konanie je v kompetencii danej univerzity. Podmienkou prijatia na štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a znalosť vyučovacieho jazyka. Fínsko má dva oficiálne jazyky – fínsky a švédsky. Ak je bakalársky program vyučovaný vo fínčine alebo švédčine, musí uchádzač o takéto štúdium ovládať jeden z týchto jazykov. Fínske školy poskytujú kurzy a programy aj v iných jazykoch, najmä v angličtine.

Kritériá pre prijatie na štúdium stanovuje príslušná vysoká škola (absolvovanie prijímacích skúšok, pohovorov alebo predloženie výsledkov odborných testov - SAT). 

Prihlášku na štúdium je možné podať dvoma spôsobmi:

-  samostatná prihláška na štúdium (separate application)

- spoločná prihláška na štúdium (joint study application)

Samostatná prihláška na štúdium

Prostredníctvom samostatnej prihlášky sa záujemca uchádza o prijatie na štúdium študijného programu konkrétnej vysokej školy. Samostatné prihlášky sa vypĺňajú osobitne pre každý študijný program alebo inštitúciu. Uchádzač môže poslať prihlášky jednotlivo pre každý študijný program na inštitúcii alebo pošle jednu prihlášku s uvedením viacerých študijných programov, o ktoré má na zvolenej inštitúcii záujem. Počet študijných programov, na ktoré sa môže uchádzač prihlásiť, nie je nijako obmedzený. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom webovej stránky vysokých škôl alebo na webovej stránke Studyinfo.fi. Termín pre podanie žiadostí a spôsob podávania žiadostí je stanovený v podmienkach konkrétneho študijného programu vysokej školy.

Spoločná prihláška na štúdium

Prostredníctvom spoločnej prihlášky je možné prihlásiť sa na štúdium až šiestich študijných programov, pričom môže ísť o programy jednej alebo niekoľkých rôznych vysokých škôl. Termín pre podanie prihlášky je pravidla v januári pre študijné programy v angličtine a spravidla v marci pre študijné programy vo fínčine a švédčine. Tieto termíny platia pre študijné programy, ktoré začínajú v jesennom semestri. V prípade študijných programov, ktoré začínajú v letnom semestri, je uzávierka na podanie prihlášky v septembri (v ponuke nie je veľa študijných programov v angličtine, ktorých začiatok je plánovaný v letnom semestri). Prihlasovanie prebieha prostredníctvom webovej stránky Studyinfo.fi.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z anglického jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Domáci študenti nemusia platiť za štúdium a rovnaké podmienky platia aj pre občanov EÚ a EHP. 

Študenti univerzít majú povinné členstvo v študentských odboroch – ročné poplatky sú od 80 do 100 eur, ktoré zahŕňajú lacnejšie stravné, cestovné v rámci hromadnej dopravy. Členstvo v študentských odboroch umožňujú aj vysoké odborné školy, ale účasť v nich nie je povinná. 

Priemerné životné nálady (strava, ubytovanie, poistenie, doprava) pre študenta vo Fínsku sú vo výške 700 - 900 EUR/mesiac v závislosti od lokality  a nárokov študenta. Život vo väčších mestách je spravidla drahší. 

Študenti môžu počas štúdia pracovať. Portál Studyinfinland odporúča študentom prácu na čiastočný úväzok, no upozorňuje, že takúto prácu bez znalosti fínčiny alebo svédčiny je ťažké nájsť.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o štúdiu vo Fínsku nájdete v Bulletine SAIA 4/2017, ktorého témou bolo štúdium v Škandinávii. 


Webové stránky

Štúdium:

http://studyinfinland.fi - informácie o štúdiu vo Fínsku
www.edu.fi - všeobecné informácie o vzdelávacom systéme
http://www.syl.fi - Národná únia fínskych študentov
www.kesayliopistot.fi - letné školy

 

Výskum:

www.euraxess.fi - národný portál EURAXESS  pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.minedu.fi - ministerstvo školstva a kultúry
http://formin.finland.fi - ministerstvo zahraničných veci
www.mzv.sk/web/helsinki - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Helsinkách
www.finland.cz/ - Veľvyslanectvo Fínskej republiky Prahe (s pôsobnosťou pre Slovensko)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt vo Fínsku
www.infopankki.fi - základné informácie o živote vo Fínsku
www.cimo.fi - Fínska národná agentúra pre vzdelávanie
www.skr.fi - Fínska kultúrna nadácia
www.aka.fi - Fínska akadémia
www.soa.fi - ubytovanie vo Fínsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: