India


Oficiálny názov štátu: Indická republika / Bhārat Gaṇarājya (hind.) / Republic of India (angl.)
Hlavné mesto: Nové Dilli / न्यू डेल्ही (hind.) / New Delhi (angl.)
Úradný jazyk: hindčina, angličtina
Rozloha: 3 287 590 km²
Počet obyvateľov: 1,3 mld.
Administratívne členenie: 28 štátov, 6 zväzových teritórií a Teritórium hlavného mesta Dillí.
Mena: indická rupia (INR)

Indická republika je druhou najľudnatejšou krajinou na svete. Združuje 28 štátov, v rámci ktorých sa používa 15 jazykov. India má dva štátne jazyky – hindi a angličtinu.


Je známa svojimi bohatými náboženskými tradíciami. Štyri z najrozšírenejších náboženstiev sveta – hinduizmus, budhizmus, džinizmus a sikhizmus – majú svoje korene v Indii.


Ako bývalá kolónia Britská India do roku 1907 sa India počas posledných dvadsiatich rokov výrazne rozvíjala, obzvlášť v ekonomickej a vojenskej sfére.

Vznik civilizácie v povodí rieky Indus sa datuje už od 5. tisícročia pred n. l. Árijské kmene sa na územie dnešnej Indie presunuli zo severozápadu v období 1 500 rokov pred n. l. a zlúčením s pôvodnými Drávidmi vznikla klasická indická kultúra. Ríša Maurjov a následne dynastia Guptovcov zjednotili veľkú časť Indie. Po islamských inváziách zo strednej Ázie a Perzie (7. až 12. storočie) väčšina severnej a strednej Indie sa dostala pod nadvládu Dillíjskeho sultanátu a neskôr pod Mughalskú dynastiu, ktorá postupne rozšírila svoju vládu na väčšinu Indického subkontinentu. V 16. storočí začali do Indie prenikať Európania, využívali situáciu, keď proti sebe bojovali jednotlivé kráľovstvá, a vytvárali tu svoje kolónie. V 19. storočí väčšina indického územia spadala pod správu Britského impéria, v 20. storočí viedol nenásilný boj za nezávislosť Mahatma Gándhí, známy aj ako „Otec národa“. Nenásilné hnutie odporu vyvrcholilo v roku 1947, keď India získala nezávislosť. V roku 1950 bola v Indii vyhlásená republika.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelanie poskytujú v Indii:

· univerzity – môžu byť financované priamo Ministerstvom vzdelávania (tzv. centrálne univerzity), centrálnou vládou alebo vládami jednotlivých štátov (tzv. štátne univerzity)

· univerzity dištančného vzdelávania (open universities)

· výskumné inštitúcie a laboratória

· vysoké školy (colleges)

V súčasnosti je v Indii 226 univerzitných inštitúcií a viac ako 8000 vysokých škôl. Na indických univerzitách a vysokých školách je možné študovať aj také odbory ako ajurvéda, homeopatia a pod.

Na indických univerzitách a vysokých školách sa vyučuje v angličtine a jazykoch bengali, gujarati, hindi, pandžábi, tamil a urdu.

Prvým stupňom vysokoškolského vzdelania je bakalársky stupeň, ktorý zvyčajne trvá 4 až 5,5 roka. Magisterský stupeň, ktorý nadväzuje na bakalársky stupeň, pozostáva z 2 až 3-ročného programu. Absolventi magisterského štúdia môžu pokračovať v 1,5-ročnom programe, po ukončení ktorého získavajú titul Mphil. Je to prípravný program na doktorandské štúdium. Doktorandské štúdium zvyčajne trvá 2 roky a končí sa predložením dizertačnej práce a ústnou skúškou. Absolventi získavajú titul PhD. Niektoré školy umožňujú záujemcom zapísať sa po ukončení magisterského štúdia priamo do trojročného PhD. programu.

Absolventi doktorandského štúdia môžu získať ešte titul doktora vied (DSc.) alebo doktora literatúry (Dlitt.) na základe publikácií.

Akademický rok zvyčajne začína už v júli.


Podmienky prijatia na štúdium

Na väčšinu odborov sa študenti môžu hlásiť priamo na univerzitách. Výnimku tvoria technické odbory, medicína, farmácia a MBA. U týchto odborov sú stanovené kvóty pre zahraničných študentov, preto je nutné najprv kontaktovať Veľvyslanectvo Indickej republiky v Bratislave.

Základnou podmienkou je ukončenie príslušného vzdelania – strednej školy pri uchádzaní sa o prijatie do bakalárskeho programu, bakalárskeho stupňa pri uchádzaní sa o prijatie na magisterské štúdium a získanie magisterského diplomu pri žiadosti o prijatie na doktorandské štúdium.

Indické univerzity neuznávajú automaticky diplomy získané na Slovensku. Uznávanie dokladov získaných mimo Indie vykonáva Evaluačný a informačný úrad (Evaluation and Information Unit). Za posúdenie dosiahnutého vzdelania sa úradu platí poplatok 50 USD: Niektoré univerzity pripúšťajú možnosť zaslať na univerzitu diplom so sylabami absolvovaných predmetov.

Indické univerzity si samé stanovujú termíny podávania prihlášok a ďalšie podmienky prijatia – môže ísť o prijímacie skúšky, požadované materiály a pod.

Bližšie informácie o prijímaní zahraničných študentov je možné získať priamo na web-stránkach univerzít a vysokých škôl a na Veľvyslanectve Indickej republiky. v Bratislave. Na stránke Indian Council for Cultural Relations (ICCR) www.iccrindia.org sú uverejnená praktické rady pre zahraničných uchádzačov o štúdium v Indii.

Bližšie informácie, ako aj informácie o dokladoch o vzdelaní a certifikátoch štandardizovaných testov, ktoré univerzity akceptujú ako ekvivalent indickej maturity, sú zverejnené na stránke asociácie (http://www.aiuweb.org/Evaluation/evaluation.asp).

S cieľom uľahčiť prijímanie cudzincov na vybrané technologické inštitúty a univerzity financované centrálnou vládou ministerstvo rozvoja ľudských zdrojov vytvorilo schému DASA (Direct Admission of Students Abroad).

Bližšie informácie: www.indianembassy.sk/english/scholarships/ direct-admission-of-students-abroad; www.dasanit.org


Školné poplatky a životné náklady

V Indii sa platí školné. Jeho výška je rôzna, väčšinou sa pohybuje od 3 000 do 6 000 USD za rok. Na inštitúciách spadajúcich pod schému DASA je aktuálne pre záujemcov o bakalárske štúdium poplatok (application fee) 4 300 USD, z čoho je nevratný registračný poplatok 300 USD a školné za prvý semester 4 000 USD; pre záujemcov o postgraduálne štúdium je poplatok 2 300 USD, z toho je registračný poplatok 300 USD a školné za prvý semester je 2 000 USD.


Bulletin SAIA

Podrobnejšie informácie o štúdiu v Indii nájdete aj v Bulletine SAIA 9/2016.


Webové stránky

Štúdium:

http://meaindia.nic.in – stránka ministerstva zahraničných vecí s informáciami aj o vysokoškolskom štúdiu

 

Výskum:

www.icssr.org – Indická rada pre výskum v oblasti spoločenských vied
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india - Euraxess centrum pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.education.nic.in – ministerstvo rozvoja ľudských zdrojov, sekcia vysokoškolského vzdelávania
http://meaindia.nic.in – stránka ministerstva zahraničných vecí s informáciami aj o vysokoškolskom štúdiu
www.iccrindia.org – Indická rada pre kultúrne vzťahy
www.indianembassy.sk – Indické veľvyslanectvo v Bratislave
www.mzv.sk/web/dilli - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Indii


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: