Indonézia

Oficiálny názov štátu: Indonézska republika / Republik Indonesia (indon.) / The Republic of Indonesia (angl.)
Hlavné mesto: Jakarta / Jakarta (indon.) / Jakarta (indon.)
Úradný jazyk: indonézsky (bahasa Indonesia)
Rozloha: 1 919 440 km²
Počet obyvateľov: 267,7 mil. 
Administratívne členenie: 33 provincií
Mena: indonézska rupia (IRP)

Indonézia je štát v juhovýchodnej Ázii a Oceánii tvorený 17 508 ostrovmi. S viac ako 230 miliónmi obyvateľov ide o štvrtý najľudnatejší štát sveta a takisto o štát s najväčším počtom obyvateľov hlásiacich sa k islamu. Vysokoškolské vzdelanie v krajine zaznamenalo dramatický rast po roku 1945. Z iba 10 vysokých škôl v roku 1950 je ich teraz takmer 3 000. V súčasnosti v Indonézii študuje okolo 6 000 zahraničných študentov, veľa z nich pochádza z neďalekej Malajzie. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Indonézii poskytujú univerzity, inštitúcie, akadémie, polytechnické školy a pokročilé terciárne školy tzv. Sekolah Tinggi. Tieto inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie sú ďalej kategorizované na súkromné a verejné, pričom verejné vysoké školy (97%) existujú už mnoho rokov, no súkromné vysoké školy (3%) by sme mohli považovať za pomerne nové. Všetky vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie sú však pod dohľadom Ministerstva národného vzdelávania. Indonézske univerzity poskytujú tradičný trojstupňový vzdelávací systém pozostávajúci z bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Za najlepšie univerzity v Indonézii sa považuje Inštitút technológie v Bandungne (Bandung Institute of Technology), Univerzita Gadjah Mada v  Yogyakarte (Gadjah Mada University) a Indonézska univerzita v Depoku (University of Indonesia). 


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je maturitné vysvedčenie a doklad o znalosti angličtiny. Zvýšiť šance prijatia na štúdium môžu výsledky testu „Scholastic Assesment Test“. Magisterské a doktorandské štúdium je v Indonézií vyučované prevažne v indonézskom jazyku s výnimkou niektorých univerzít a študijných programov. Podmienkou prijatia na magisterské štúdium je získaný bakalársky titul a certifikát preukazujúci znalosť indonézskeho alebo anglického jazyka. Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia a znalosť jazyka.


Školné poplatky a životné náklady

Výška školného pre zahraničných študentov sa pohybuje ročne od 3 000 do 6 000 eur.  Mesačné životné náklady (vrátane všetkých poplatkov) pre študenta sa pohybujú od 600 do 750 eur v závislosti od miesta pobytu


Webové stránky

Štipendiá:

www.indonesia.sk – Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave, informácie o štipendiách

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Výskum:

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean - Euraxess centrum pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.kemdikbud.go.id – ministerstvo školstva a kultúry
www.keplu.go.id – ministerstvo zahraničných vecí
www.indonesia.sk – Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave, informácie o štipendiách
www.mzv.sk/web/jakarta - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Jakarte
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Indonézií


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium: