Írsko

Oficiálny názov štátu: Írsko / Éire (miest.) / Republic of Ireland (angl.)
Hlavné mesto: Dublin / Dublin (angl.)
Úradný jazyk: anglický jazyk, írsky jazyk (keltský jazyk)
Rozloha: 70 282 km²
Počet obyvateľov: 4,76 mil.
Administratívne členenie: 26 okresov (counties)
Mena: EUR (euro)

Írsko je nádherný ostrov, na ktorom sa striedajú moderné mestá s panenskou prírodou a historické scenérie s prírodnými. Pohostinná, bezpečná krajina víta študentov z celého sveta, ktorí oceňujú jeden z najkvalitnejších vzdelávacích systémov na svete so stáročnou tradíciou.


Vysokoškolské vzdelávanie

34 vysokoškolských inštitúcií ponúka viac ako 5000 študijných programov, ktoré vedú k získaniu medzinárodne uznávaných kvalifikácií. Vyššie vzdelanie zabezpečujú univerzity, technické vysoké školy, pedagogické vysoké školy a súkromné nezávislé vysoké školy.

Priemerná dĺžka štúdiných programov: bakalárske štúdium (3 roky), magisterské štúdium (1 rok), doktorandské štúdium (4 roky).

Najstaršia írska univerzita Trinity College v Dubline (1592)


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na univerzitu alebo vysokú školu je maturitná skúška porovnateľná s írskou skúškou – school leaving exam. Umiestnenie záleží od výsledkov maturitnej skúšky. Na bakalárske štúdium sa uchádzači prihlasujú cez Central Applications Office (CAO).  Na postgraduálne štúdium je nutné sa prihlásiť priamo na univerzite alebo vysokej škole.

Informácie o aktuálnych termínoch prihlasovania a poplatkoch sú každoročne na jeseň zverejnené na webstránke CAO. Niektoré univerzity alebo vysoké školy majú ešte osobitné požiadavky – napr. predložiť portfolio, absolvovať prijímací pohovor a pod., preto je nevyhnutné kontaktovať aj danú školu. Študenti musia dokladovať znalosť anglického jazyka.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z anglického jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Bakalárske štúdium na štátnych školách je bezplatné. Za študentov, ktorí spĺňajú kritériá je hradené HEA (Higher
Education Authority). Študenti, ktorí sa kvalifikujú na bezplatné štúdium však musia zaplatiť príspevok (Student Contribution Fee), ktoré stanovuje írska vláda a je určené na pokrytie ďalších poplatkov - napr. za skúšky, študentský servis, kluby, spolky a pod. Pre akademický rok 2022/23 je príspevok študenta 3000 EUR.

Školné poplatky za postgraduálne štúdium (master, PhD) sa líši podľa odborov a môže byť od 9 950 EUR do 34 500 EUR/ akademický rok.

Priemerné životné náklady na jeden mesiac sú 1000 - 1600 EUR/mesiac.


Webové stránky:

Štúdium:

www.education.ie - Department of Education and Science
www.educationireland.ie  - komplexné informácie pre záujemcov o štúdium v Írsku
www.cao.ie – Central Application Office - podávanie prihlášok na štúdium
www.gradireland.com - vyhľadávač postgraduálnych kurzov
www.nqai.ie/ - uznávanie dokladov o vzdelaní

Výskum:

www.euraxess.ie  - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.hetac.ie  - Higher Education and Training Award Council
Zoznam štipendií na štúdium v Írsku

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie)

 

Ďalšie informácie:

www.hea.ie  - Higher Education Authority (HEA)
www.dfa.ie - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/dublin - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline
www.dfa.ie/irish-embassy/slovakia/ - Veľvyslanectvo Írskej republiky v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Írsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: